รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
80000นาพรุอำเภอพระพรหม
80000นาสารอำเภอพระพรหม
80000ท้ายสำเภาอำเภอพระพรหม
80000ช้างซ้ายอำเภอพระพรหม
80000ในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000คลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ไชยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000มะม่วงสองต้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000นาเคียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000โพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80000ท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80110ปากแพรกอำเภอทุ่งสง
80110ชะมายอำเภอทุ่งสง
80110หนองหงส์อำเภอทุ่งสง
80110ควนกรดอำเภอทุ่งสง
80110นาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสง
80110นาหลวงเสนอำเภอทุ่งสง
80110เขาโรอำเภอทุ่งสง
80110ที่วังอำเภอทุ่งสง
80110น้ำตกอำเภอทุ่งสง
80110ถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสง
80110นาโพธิ์อำเภอทุ่งสง
80110เขาขาวอำเภอทุ่งสง
80120สิชลอำเภอสิชล
80120ทุ่งปรังอำเภอสิชล
80120ฉลองอำเภอสิชล
80120เปลี่ยนอำเภอสิชล
80120สี่ขีดอำเภอสิชล
80120เขาน้อยอำเภอสิชล
80120ทุ่งใสอำเภอสิชล
80130ร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์
80130ควนเกยอำเภอร่อนพิบูลย์
80130ควนพังอำเภอร่อนพิบูลย์
80130ควนชุมอำเภอร่อนพิบูลย์
80130ควนหนองคว้าอำเภอจุฬาภรณ์
80130ทุ่งโพธิ์อำเภอจุฬาภรณ์
80130นาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์
80130สามตำบลอำเภอจุฬาภรณ์
80140ปากพนังอำเภอปากพนัง
80140ป่าระกำอำเภอปากพนัง
80140คลองกระบืออำเภอปากพนัง
80140บ้านใหม่อำเภอปากพนัง
80140หูล่องอำเภอปากพนัง
80140แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนัง
80140ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนัง
80140บางศาลาอำเภอปากพนัง
80140บางพระอำเภอปากพนัง
80140บางตะพงอำเภอปากพนัง
80140ปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง
80140บ้านเพิงอำเภอปากพนัง
80140ท่าพยาอำเภอปากพนัง
80140ปากแพรกอำเภอปากพนัง
80140ขนาบนากอำเภอปากพนัง
80150ฉวางอำเภอฉวาง
80150นากะชะอำเภอฉวาง
80150ไสหร้าอำเภอฉวาง
80160ท่าศาลาอำเภอท่าศาลา
80160กลายอำเภอท่าศาลา
80160ท่าขึ้นอำเภอท่าศาลา
80160หัวตะพานอำเภอท่าศาลา
80160สระแก้วอำเภอท่าศาลา
80160โมคลานอำเภอท่าศาลา
80160ไทยบุรีอำเภอท่าศาลา
80160ดอนตะโกอำเภอท่าศาลา
80160ตลิ่งชันอำเภอท่าศาลา
80160โพธิ์ทองอำเภอท่าศาลา
80160นบพิตำอำเภอนบพิตำ
80160กรุงชิงอำเภอนบพิตำ
80160กะหรออำเภอนบพิตำ
80160นาเหรงอำเภอนบพิตำ
80170หัวไทรอำเภอหัวไทร
80170หน้าสตนอำเภอหัวไทร
80170ทรายขาวอำเภอหัวไทร
80170แหลมอำเภอหัวไทร
80170เขาพังไกรอำเภอหัวไทร
80170บ้านรามอำเภอหัวไทร
80170บางนบอำเภอหัวไทร
80170ท่าซอมอำเภอหัวไทร
80170ควนชะลิกอำเภอหัวไทร
80170รามแก้วอำเภอหัวไทร
80170เกาะเพชรอำเภอหัวไทร
80180ชะอวดอำเภอชะอวด
80180ท่าเสม็ดอำเภอชะอวด
80180ท่าประจะอำเภอชะอวด
80180เคร็งอำเภอชะอวด
80180วังอ่างอำเภอชะอวด
80180บ้านตูลอำเภอชะอวด
80180ขอนหาดอำเภอชะอวด
80180เกาะขันธ์อำเภอชะอวด
80180ควนหนองหงษ์อำเภอชะอวด
80180เขาพระทองอำเภอชะอวด
80180นางหลงอำเภอชะอวด
80180บ้านควนมุดอำเภอจุฬาภรณ์
80180บ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์
80190เสือหึงอำเภอเชียรใหญ่
80190การะเกดอำเภอเชียรใหญ่
80190เขาพระบาทอำเภอเชียรใหญ่
80190แม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียรใหญ่
80190เชียรเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
80190สวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
80190เชียรใหญ่อำเภอเชียรใหญ่
80190ท่าขนานอำเภอเชียรใหญ่
80190บ้านกลางอำเภอเชียรใหญ่
80190บ้านเนินอำเภอเชียรใหญ่
80190ไสหมากอำเภอเชียรใหญ่
80190ท้องลำเจียกอำเภอเชียรใหญ่
80210ขนอมอำเภอขนอม
80210ควนทองอำเภอขนอม
80210ท้องเนียนอำเภอขนอม
80220นาบอนอำเภอนาบอน
80220ทุ่งสงอำเภอนาบอน
80220แก้วแสนอำเภอนาบอน
80230เขาแก้วอำเภอลานสกา
80230ลานสกาอำเภอลานสกา
80230ท่าดีอำเภอลานสกา
80230กำโลนอำเภอลานสกา
80230ขุนทะเลอำเภอลานสกา
80240ท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
80240ทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่
80240ทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่
80240กุแหระอำเภอทุ่งใหญ่
80240ปริกอำเภอทุ่งใหญ่
80240บางรูปอำเภอทุ่งใหญ่
80240กรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่
80250ช้างกลางอำเภอช้างกลาง
80250หลักช้างอำเภอช้างกลาง
80250สวนขันอำเภอช้างกลาง
80250ละอายอำเภอฉวาง
80250จันดีอำเภอฉวาง
80260ถ้ำพรรณราอำเภอถ้ำพรรณรา
80260คลองเสอำเภอถ้ำพรรณรา
80260ดุสิตอำเภอถ้ำพรรณรา
80260นาแวอำเภอฉวาง
80260ไม้เรียงอำเภอฉวาง
80260กะเปียดอำเภอฉวาง
80260ห้วยปริกอำเภอฉวาง
80260นาเขลียงอำเภอฉวาง
80270พิปูนอำเภอพิปูน
80270กะทูนอำเภอพิปูน
80270เขาพระอำเภอพิปูน
80270ยางค้อมอำเภอพิปูน
80270ควนกลางอำเภอพิปูน
80280นาทรายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80280กำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80280ท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80290ดอนตรออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
80290ทางพูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
80310กะปางอำเภอทุ่งสง
80320พรหมโลกอำเภอพรหมคีรี
80320บ้านเกาะอำเภอพรหมคีรี
80320อินคีรีอำเภอพรหมคีรี
80320ทอนหงส์อำเภอพรหมคีรี
80320นาเรียงอำเภอพรหมคีรี
80330คลองน้อยอำเภอปากพนัง
80330ชะเมาอำเภอปากพนัง
80330เกาะทวดอำเภอปากพนัง
80330บางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
80340เสาเภาอำเภอสิชล
80340เทพราชอำเภอสิชล
80350หินตกอำเภอร่อนพิบูลย์
80350เสาธงอำเภอร่อนพิบูลย์
80360บางขันอำเภอบางขัน
80360บ้านลำนาวอำเภอบางขัน
80360วังหินอำเภอบางขัน
80360บ้านนิคมอำเภอบางขัน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช