รหัสไปรษณีย์ 82180 โคกเจริญ

รหัสไปรษณีย์ 82180 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1หัวนอนวัด82180
2ทุ่งต่อเรือ82180
3ตีนวัด82180
4หูนบ82180
5ลาน82180
6ตลิ่งชัน82180
7หัวสะพาน82180
8สวนพลู82180