รหัสไปรษณีย์ 82160 เกาะยาวน้อย

รหัสไปรษณีย์ 82160 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ท่าค่าย82160
2ใหญ่82160
3น้ำจืด82160
4ท่าเขา82160
5ริมทะเล82160
6แหลมยาง82160
7อันเป้า82160