รหัสไปรษณีย์ 83000 พรุใน

รหัสไปรษณีย์ 83000 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1โล๊ะโป๊ะ83000
2พรุใน83000
3อ่าวกะพ้อ83000
4ท่าเรือ83000
5คลองดินเหนียว83000
6ออก83000
7โล๊ะปาเหรด83000