รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพัทลุง ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
93000ชุมพลอำเภอศรีนครินทร์
93000บ้านนาอำเภอศรีนครินทร์
93000อ่างทองอำเภอศรีนครินทร์
93000ลำสินธุ์อำเภอศรีนครินทร์
93000คูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุง
93000เขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุง
93000ท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุง
93000โคกชะงายอำเภอเมืองพัทลุง
93000นาท่อมอำเภอเมืองพัทลุง
93000ปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุง
93000ท่าแคอำเภอเมืองพัทลุง
93000ลำปำอำเภอเมืองพัทลุง
93000ตำนานอำเภอเมืองพัทลุง
93000ควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุง
93000ร่มเมืองอำเภอเมืองพัทลุง
93000ชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุง
93000นาโหนดอำเภอเมืองพัทลุง
93000พญาขันอำเภอเมืองพัทลุง
93000ชะรัดอำเภอกงหรา
93000สมหวังอำเภอกงหรา
93110ควนขนุนอำเภอควนขนุน
93110นาขยาดอำเภอควนขนุน
93110พนมวังก์อำเภอควนขนุน
93110แหลมโตนดอำเภอควนขนุน
93110ปันแตอำเภอควนขนุน
93110โตนดด้วนอำเภอควนขนุน
93110ดอนทรายอำเภอควนขนุน
93110ชะมวงอำเภอควนขนุน
93110แพรกหาอำเภอควนขนุน
93120ปากพะยูนอำเภอปากพะยูน
93120ดอนประดู่อำเภอปากพะยูน
93120เกาะนางคำอำเภอปากพะยูน
93120เกาะหมากอำเภอปากพะยูน
93120ฝาละมีอำเภอปากพะยูน
93120หารเทาอำเภอปากพะยูน
93120ดอนทรายอำเภอปากพะยูน
93130เขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน
93130ควนขนุนอำเภอเขาชัยสน
93130จองถนนอำเภอเขาชัยสน
93130หานโพธิ์อำเภอเขาชัยสน
93130โคกม่วงอำเภอเขาชัยสน
93140ท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้ว
93140นาปะขออำเภอบางแก้ว
93140โคกสักอำเภอบางแก้ว
93150ทะเลน้อยอำเภอควนขนุน
93150มะกอกเหนืออำเภอควนขนุน
93150พนางตุงอำเภอควนขนุน
93160แม่ขรีอำเภอตะโหมด
93160ตะโหมดอำเภอตะโหมด
93160คลองใหญ่อำเภอตะโหมด
93170ป่าบอนอำเภอป่าบอน
93170โคกทรายอำเภอป่าบอน
93170หนองธงอำเภอป่าบอน
93170ทุ่งนารีอำเภอป่าบอน
93170วังใหม่อำเภอป่าบอน
93180กงหราอำเภอกงหรา
93180คลองเฉลิมอำเภอกงหรา
93180คลองทรายขาวอำเภอกงหรา
93190เขาย่าอำเภอศรีบรรพต
93190เขาปู่อำเภอศรีบรรพต
93190ตะแพนอำเภอศรีบรรพต
93210ป่าพะยอมอำเภอป่าพะยอม
93210ลานข่อยอำเภอป่าพะยอม
93210เกาะเต่าอำเภอป่าพะยอม
93210บ้านพร้าวอำเภอป่าพะยอม

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดพัทลุง