รหัสไปรษณีย์ ตำบลคลองเคียน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลคลองเคียน จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82130คลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่ง