รหัสไปรษณีย์ 82130 คลองเคียน

รหัสไปรษณีย์ 82130 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1คลองเคียน82130
2หินร่ม82130
3เจ้าขรัว82130
4ย่านสะบ้า82130
5ติเต๊ะ82130
6คลองใส82130
7หาดทรายเปลือกหอย82130
8อ่าวมะขาม82130