รหัสไปรษณีย์ 82150 เกาะพระทอง

รหัสไปรษณีย์ 82150 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ทุ่งดาบ82150
2ท่าแป๊ะโย้ย82150
3เกาะระ82150
4ปากจก82150