รหัสไปรษณีย์ 82190 คึกคัก

รหัสไปรษณีย์ 82190 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ปากวีป82190
2บางขยะ82190
3คึกคัก82190
4คึกคัก82190
5บางเนียง82190
6บางเนียง82190
7บางหลาโอน82190