รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตรัง

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตรัง ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
92000ทับเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
92000นาพละอำเภอเมืองตรัง
92000บ้านควนอำเภอเมืองตรัง
92000ควนปริงอำเภอเมืองตรัง
92000บางรักอำเภอเมืองตรัง
92000โคกหล่ออำเภอเมืองตรัง
92000นาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรัง
92000หนองตรุดอำเภอเมืองตรัง
92000น้ำผุดอำเภอเมืองตรัง
92000นาตาล่วงอำเภอเมืองตรัง
92000บ้านโพธิ์อำเภอเมืองตรัง
92000นาเมืองเพชรอำเภอสิเกา
92000ท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษ
92110กันตังอำเภอกันตัง
92110ควนธานีอำเภอกันตัง
92110บางหมากอำเภอกันตัง
92110บางเป้าอำเภอกันตัง
92110วังวนอำเภอกันตัง
92110กันตังใต้อำเภอกันตัง
92110โคกยางอำเภอกันตัง
92110คลองลุอำเภอกันตัง
92110ย่านซื่ออำเภอกันตัง
92110บ่อน้ำร้อนอำเภอกันตัง
92110บางสักอำเภอกันตัง
92110นาเกลืออำเภอกันตัง
92110เกาะลิบงอำเภอกันตัง
92110คลองชีล้อมอำเภอกันตัง
92120ท่าข้ามอำเภอปะเหลียน
92120สุโสะอำเภอปะเหลียน
92120เกาะสุกรอำเภอปะเหลียน
92120หาดสำราญอำเภอหาดสำราญ
92120บ้าหวีอำเภอหาดสำราญ
92120ตะเสะอำเภอหาดสำราญ
92130ห้วยยอดอำเภอห้วยยอด
92130หนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอด
92130เขากอบอำเภอห้วยยอด
92130เขาขาวอำเภอห้วยยอด
92130เขาปูนอำเภอห้วยยอด
92130ปากคมอำเภอห้วยยอด
92130ท่างิ้วอำเภอห้วยยอด
92130ห้วยนางอำเภอห้วยยอด
92130ในเตาอำเภอห้วยยอด
92130ทุ่งต่ออำเภอห้วยยอด
92130หนองปรืออำเภอรัษฎา
92140ย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาว
92140หนองบ่ออำเภอย่านตาขาว
92140นาชุมเห็ดอำเภอย่านตาขาว
92140ในควนอำเภอย่านตาขาว
92140โพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาว
92140ทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาว
92140ทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาว
92140เกาะเปียะอำเภอย่านตาขาว
92140บางด้วนอำเภอปะเหลียน
92140บ้านนาอำเภอปะเหลียน
92140ท่าพญาอำเภอปะเหลียน
92150บ่อหินอำเภอสิเกา
92150เขาไม้แก้วอำเภอสิเกา
92150กะลาเสอำเภอสิเกา
92150ไม้ฝาดอำเภอสิเกา
92160ควนเมาอำเภอรัษฎา
92160คลองปางอำเภอรัษฎา
92160หนองบัวอำเภอรัษฎา
92160เขาไพรอำเภอรัษฎา
92170นาบินหลาอำเภอเมืองตรัง
92170นาโยงใต้อำเภอเมืองตรัง
92170นาโยงเหนืออำเภอนาโยง
92170ช่องอำเภอนาโยง
92170ละมออำเภอนาโยง
92170โคกสะบ้าอำเภอนาโยง
92170นาหมื่นศรีอำเภอนาโยง
92170นาข้าวเสียอำเภอนาโยง
92180ทุ่งยาวอำเภอปะเหลียน
92180ปะเหลียนอำเภอปะเหลียน
92180ลิพังอำเภอปะเหลียน
92180แหลมสอมอำเภอปะเหลียน
92190นาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรัง
92190นาท่ามใต้อำเภอเมืองตรัง
92190ปากแจ่มอำเภอห้วยยอด
92190ลำภูราอำเภอห้วยยอด
92210บางดีอำเภอห้วยยอด
92210บางกุ้งอำเภอห้วยยอด
92210นาวงอำเภอห้วยยอด
92210วังคีรีอำเภอห้วยยอด
92220เขาวิเศษอำเภอวังวิเศษ
92220วังมะปรางอำเภอวังวิเศษ
92220อ่าวตงอำเภอวังวิเศษ
92220วังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดตรัง