รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองพังงา

รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
82000ท้ายช้างอำเภอเมืองพังงา
82000นบปริงอำเภอเมืองพังงา
82000ถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงา
82000บางเตยอำเภอเมืองพังงา
82000ตากแดดอำเภอเมืองพังงา
82000สองแพรกอำเภอเมืองพังงา
82000ทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงา
82000เกาะปันหยีอำเภอเมืองพังงา
82000ป่ากออำเภอเมืองพังงา