รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
10130ตลาดอำเภอพระประแดง
10130บางพึ่งอำเภอพระประแดง
10130บางจากอำเภอพระประแดง
10130บางครุอำเภอพระประแดง
10130บางหญ้าแพรกอำเภอพระประแดง
10130บางหัวเสืออำเภอพระประแดง
10130สำโรงใต้อำเภอพระประแดง
10130บางยออำเภอพระประแดง
10130บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง
10130บางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดง
10130บางกระสอบอำเภอพระประแดง
10130บางกอบัวอำเภอพระประแดง
10130ทรงคนองอำเภอพระประแดง
10130สำโรงอำเภอพระประแดง
10130สำโรงกลางอำเภอพระประแดง
10270ปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270สำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270บางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270บางโปรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270บางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270บางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
10270เทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280ท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280บางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280แพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280บางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280ท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
10280แพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
10290นาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์
10290บ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
10290แหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์
10290ปากคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์
10290ในคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์
10540บางพลีใหญ่อำเภอบางพลี
10540บางแก้วอำเภอบางพลี
10540บางปลาอำเภอบางพลี
10540บางโฉลงอำเภอบางพลี
10540ราชาเทวะอำเภอบางพลี
10540หนองปรืออำเภอบางพลี
10550คลองด่านอำเภอบางบ่อ
10560บางบ่ออำเภอบางบ่อ
10560บ้านระกาศอำเภอบางบ่อ
10560บางพลีน้อยอำเภอบางบ่อ
10560บางเพรียงอำเภอบางบ่อ
10560คลองสวนอำเภอบางบ่อ
10560เปร็งอำเภอบางบ่อ
10560คลองนิยมยาตราอำเภอบางบ่อ
10570บางเสาธงอำเภอบางเสาธง
10570ศีรษะจรเข้น้อยอำเภอบางเสาธง
10570ศีรษะจรเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธง