รหัสไปรษณีย์ อำเภอพระประแดง

รหัสไปรษณีย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
10130ตลาดอำเภอพระประแดง
10130บางพึ่งอำเภอพระประแดง
10130บางจากอำเภอพระประแดง
10130บางครุอำเภอพระประแดง
10130บางหญ้าแพรกอำเภอพระประแดง
10130บางหัวเสืออำเภอพระประแดง
10130สำโรงใต้อำเภอพระประแดง
10130บางยออำเภอพระประแดง
10130บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง
10130บางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดง
10130บางกระสอบอำเภอพระประแดง
10130บางกอบัวอำเภอพระประแดง
10130ทรงคนองอำเภอพระประแดง
10130สำโรงอำเภอพระประแดง
10130สำโรงกลางอำเภอพระประแดง