รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนนทบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
11000สวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
11000ตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี
11000ท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรี
11000ไทรม้าอำเภอเมืองนนทบุรี
11000บางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรี
11110โสนลอยอำเภอบางบัวทอง
11110บางบัวทองอำเภอบางบัวทอง
11110บางรักใหญ่อำเภอบางบัวทอง
11110บางคูรัดอำเภอบางบัวทอง
11110ละหารอำเภอบางบัวทอง
11110ลำโพอำเภอบางบัวทอง
11110พิมลราชอำเภอบางบัวทอง
11110บางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง
11120ปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
11120บางตลาดอำเภอปากเกร็ด
11120บ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด
11120บางพูดอำเภอปากเกร็ด
11120บางตะไนย์อำเภอปากเกร็ด
11120คลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ด
11120ท่าอิฐอำเภอปากเกร็ด
11120เกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
11120อ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ด
11120คลองข่อยอำเภอปากเกร็ด
11120บางพลับอำเภอปากเกร็ด
11120คลองเกลืออำเภอปากเกร็ด
11130วัดชลออำเภอบางกรวย
11130บางกรวยอำเภอบางกรวย
11130บางสีทองอำเภอบางกรวย
11130บางขนุนอำเภอบางกรวย
11130บางขุนกองอำเภอบางกรวย
11130บางคูเวียงอำเภอบางกรวย
11130มหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวย
11130ปลายบางอำเภอบางกรวย
11130ศาลากลางอำเภอบางกรวย
11140บางม่วงอำเภอบางใหญ่
11140บางแม่นางอำเภอบางใหญ่
11140บางเลนอำเภอบางใหญ่
11140เสาธงหินอำเภอบางใหญ่
11140บางใหญ่อำเภอบางใหญ่
11140บ้านใหม่อำเภอบางใหญ่
11150ไทรน้อยอำเภอไทรน้อย
11150ราษฎร์นิยมอำเภอไทรน้อย
11150หนองเพรางายอำเภอไทรน้อย
11150ไทรใหญ่อำเภอไทรน้อย
11150ขุนศรีอำเภอไทรน้อย
11150คลองขวางอำเภอไทรน้อย
11150ทวีวัฒนาอำเภอไทรน้อย