รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
67000ในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000ตะเบาะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000บ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000สะเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000ป่าเลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000นางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000ดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000บ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000ชอนไพรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000นาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000น้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67000ห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67110น้ำเฮี้ยอำเภอหล่มสัก
67110สักหลงอำเภอหล่มสัก
67110ท่าอิบุญอำเภอหล่มสัก
67110บ้านโสกอำเภอหล่มสัก
67110บ้านติ้วอำเภอหล่มสัก
67110ห้วยไร่อำเภอหล่มสัก
67110น้ำก้ออำเภอหล่มสัก
67110ปากช่องอำเภอหล่มสัก
67110น้ำชุนอำเภอหล่มสัก
67110หนองไขว่อำเภอหล่มสัก
67110ลานบ่าอำเภอหล่มสัก
67110บุ่งคล้าอำเภอหล่มสัก
67110บุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสัก
67110บ้านกลางอำเภอหล่มสัก
67110ช้างตะลูดอำเภอหล่มสัก
67110บ้านไร่อำเภอหล่มสัก
67110ปากดุกอำเภอหล่มสัก
67110บ้านหวายอำเภอหล่มสัก
67110หล่มสักอำเภอหล่มสัก
67110วัดป่าอำเภอหล่มสัก
67110ตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสัก
67110ฝายนาแซงอำเภอหล่มสัก
67110หนองสว่างอำเภอหล่มสัก
67120หล่มเก่าอำเภอหล่มเก่า
67120นาซำอำเภอหล่มเก่า
67120หินฮาวอำเภอหล่มเก่า
67120บ้านเนินอำเภอหล่มเก่า
67120ศิลาอำเภอหล่มเก่า
67120นาแซงอำเภอหล่มเก่า
67120วังบาลอำเภอหล่มเก่า
67120นาเกาะอำเภอหล่มเก่า
67120ตาดกลอยอำเภอหล่มเก่า
67130ท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรี
67130สระประดู่อำเภอวิเชียรบุรี
67130สามแยกอำเภอวิเชียรบุรี
67130โคกปรงอำเภอวิเชียรบุรี
67130น้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรี
67130บ่อรังอำเภอวิเชียรบุรี
67130บึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรี
67130ยางสาวอำเภอวิเชียรบุรี
67140กองทูลอำเภอหนองไผ่
67140บ้านโภชน์อำเภอหนองไผ่
67140ท่าแดงอำเภอหนองไผ่
67140เพชรละครอำเภอหนองไผ่
67140บ่อไทยอำเภอหนองไผ่
67140วังท่าดีอำเภอหนองไผ่
67140บัววัฒนาอำเภอหนองไผ่
67140หนองไผ่อำเภอหนองไผ่
67140วังโบสถ์อำเภอหนองไผ่
67140ท่าด้วงอำเภอหนองไผ่
67150ชนแดนอำเภอชนแดน
67150ท่าข้ามอำเภอชนแดน
67150พุทธบาทอำเภอชนแดน
67150ลาดแคอำเภอชนแดน
67150ซับพุทราอำเภอชนแดน
67150ศาลาลายอำเภอชนแดน
67160ซับสมอทอดอำเภอบึงสามพัน
67160ซับไม้แดงอำเภอบึงสามพัน
67160หนองแจงอำเภอบึงสามพัน
67160กันจุอำเภอบึงสามพัน
67160พญาวังอำเภอบึงสามพัน
67160ศรีมงคลอำเภอบึงสามพัน
67160สระแก้วอำเภอบึงสามพัน
67160บึงสามพันอำเภอบึงสามพัน
67170ศรีเทพอำเภอศรีเทพ
67170สระกรวดอำเภอศรีเทพ
67170คลองกระจังอำเภอศรีเทพ
67170นาสนุ่นอำเภอศรีเทพ
67170โคกสะอาดอำเภอศรีเทพ
67170หนองย่างทอยอำเภอศรีเทพ
67170ประดู่งามอำเภอศรีเทพ
67180พุเตยอำเภอวิเชียรบุรี
67180พุขามอำเภอวิเชียรบุรี
67180ภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรี
67180ซับสมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรี
67180วังใหญ่อำเภอวิเชียรบุรี
67180ซับน้อยอำเภอวิเชียรบุรี
67190ดงขุยอำเภอชนแดน
67190บ้านกล้วยอำเภอชนแดน
67190ตะกุดไรอำเภอชนแดน
67210นายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67210วังชมภูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67210ห้วยสะแกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67210ระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67220นาเฉลียงอำเภอหนองไผ่
67220ห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่
67220ยางงามอำเภอหนองไผ่
67230วังพิกุลอำเภอบึงสามพัน
67240วังโป่งอำเภอวังโป่ง
67240ท้ายดงอำเภอวังโป่ง
67240ซับเปิบอำเภอวังโป่ง
67240วังหินอำเภอวังโป่ง
67240วังศาลอำเภอวังโป่ง
67250ท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
67260น้ำหนาวอำเภอน้ำหนาว
67260หลักด่านอำเภอน้ำหนาว
67260วังกวางอำเภอน้ำหนาว
67260โคกมนอำเภอน้ำหนาว
67270ทุ่งสมออำเภอเขาค้อ
67270เขาค้ออำเภอเขาค้อ
67270ริมสีม่วงอำเภอเขาค้อ
67270สะเดาะพงอำเภอเขาค้อ
67270หนองแม่นาอำเภอเขาค้อ
67280แคมป์สนอำเภอเขาค้อ
67280เข็กน้อยอำเภอเขาค้อ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดเพชรบูรณ์