รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสิงห์บุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสิงห์บุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
16000บางพุทราอำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000บางมัญอำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000โพกรวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000ม่วงหมู่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000หัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000ต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000จักรสีห์อำเภอเมืองสิงห์บุรี
16000บางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรี
16110อินทร์บุรีอำเภออินทร์บุรี
16110ประศุกอำเภออินทร์บุรี
16110ทับยาอำเภออินทร์บุรี
16110งิ้วรายอำเภออินทร์บุรี
16110ชีน้ำร้ายอำเภออินทร์บุรี
16110ท่างามอำเภออินทร์บุรี
16110น้ำตาลอำเภออินทร์บุรี
16110ทองเอนอำเภออินทร์บุรี
16110ห้วยชันอำเภออินทร์บุรี
16110โพธิ์ชัยอำเภออินทร์บุรี
16120พระงามอำเภอพรหมบุรี
16120บางน้ำเชี่ยวอำเภอพรหมบุรี
16120บ้านหม้ออำเภอพรหมบุรี
16120บ้านแป้งอำเภอพรหมบุรี
16120หัวป่าอำเภอพรหมบุรี
16120โรงช้างอำเภอพรหมบุรี
16130สิงห์อำเภอบางระจัน
16130ไม้ดัดอำเภอบางระจัน
16130เชิงกลัดอำเภอบางระจัน
16130โพชนไก่อำเภอบางระจัน
16130แม่ลาอำเภอบางระจัน
16130บ้านจ่าอำเภอบางระจัน
16130พักทันอำเภอบางระจัน
16130สระแจงอำเภอบางระจัน
16140ถอนสมออำเภอท่าช้าง
16140โพประจักษ์อำเภอท่าช้าง
16140วิหารขาวอำเภอท่าช้าง
16140พิกุลทองอำเภอท่าช้าง
16150ท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจัน
16150คอทรายอำเภอค่ายบางระจัน
16150หนองกระทุ่มอำเภอค่ายบางระจัน
16150โพทะเลอำเภอค่ายบางระจัน
16150บางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
16150โพสังโฆอำเภอค่ายบางระจัน
16160พรหมบุรีอำเภอพรหมบุรี