รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิษณุโลก ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
65000ในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000วัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลก
65000ท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000ท่าโพธิ์อำเภอเมืองพิษณุโลก
65000สมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000ดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000บ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000ปากโทกอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000หัวรออำเภอเมืองพิษณุโลก
65000จอมทองอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000บ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000บ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000พลายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000มะขามสูงอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000อรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000บึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลก
65000ไผ่ขอดอนอำเภอเมืองพิษณุโลก
65110บางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่ม
65110บ้านไร่อำเภอบางกระทุ่ม
65110โคกสลุดอำเภอบางกระทุ่ม
65110สนามคลีอำเภอบางกระทุ่ม
65110ท่าตาลอำเภอบางกระทุ่ม
65110ไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่ม
65110นครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่ม
65120นครไทยอำเภอนครไทย
65120หนองกะท้าวอำเภอนครไทย
65120บ้านแยงอำเภอนครไทย
65120เนินเพิ่มอำเภอนครไทย
65120นาบัวอำเภอนครไทย
65120นครชุมอำเภอนครไทย
65120น้ำกุ่มอำเภอนครไทย
65120ยางโกลนอำเภอนครไทย
65120บ่อโพธิ์อำเภอนครไทย
65120บ้านพร้าวอำเภอนครไทย
65120ห้วยเฮี้ยอำเภอนครไทย
65130วังทองอำเภอวังทอง
65130พันชาลีอำเภอวังทอง
65130แม่ระกาอำเภอวังทอง
65130วังพิกุลอำเภอวังทอง
65130ท่าหมื่นรามอำเภอวังทอง
65130วังนกแอ่นอำเภอวังทอง
65130หนองพระอำเภอวังทอง
65130ชัยนามอำเภอวังทอง
65130ดินทองอำเภอวังทอง
65140บางระกำอำเภอบางระกำ
65140ปลักแรดอำเภอบางระกำ
65140พันเสาอำเภอบางระกำ
65140วังอิทกอำเภอบางระกำ
65140บึงกอกอำเภอบางระกำ
65140หนองกุลาอำเภอบางระกำ
65140นิคมพัฒนาอำเภอบางระกำ
65140บ่อทองอำเภอบางระกำ
65140ท่านางงามอำเภอบางระกำ
65150พรหมพิรามอำเภอพรหมพิราม
65150ท่าช้างอำเภอพรหมพิราม
65150มะตูมอำเภอพรหมพิราม
65150หอกลองอำเภอพรหมพิราม
65150วังวนอำเภอพรหมพิราม
65150หนองแขมอำเภอพรหมพิราม
65150ทับยายเชียงอำเภอพรหมพิราม
65160วัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์
65160ท่างามอำเภอวัดโบสถ์
65160ท้อแท้อำเภอวัดโบสถ์
65160บ้านยางอำเภอวัดโบสถ์
65160หินลาดอำเภอวัดโบสถ์
65160คันโช้งอำเภอวัดโบสถ์
65170ป่าแดงอำเภอชาติตระการ
65170ชาติตระการอำเภอชาติตระการ
65170สวนเมี่ยงอำเภอชาติตระการ
65170บ้านดงอำเภอชาติตระการ
65170บ่อภาคอำเภอชาติตระการ
65170ท่าสะแกอำเภอชาติตระการ
65180วงฆ้องอำเภอพรหมพิราม
65180ศรีภิรมย์อำเภอพรหมพิราม
65180ตลุกเทียมอำเภอพรหมพิราม
65180มะต้องอำเภอพรหมพิราม
65180ดงประคำอำเภอพรหมพิราม
65190ชมพูอำเภอเนินมะปราง
65190บ้านมุงอำเภอเนินมะปราง
65190ไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
65190วังโพรงอำเภอเนินมะปราง
65190บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กอำเภอเนินมะปราง
65190เนินมะปรางอำเภอเนินมะปราง
65190วังยางอำเภอเนินมะปราง
65210เนินกุ่มอำเภอบางกระทุ่ม
65210วัดตายมอำเภอบางกระทุ่ม
65220บ้านกลางอำเภอวังทอง
65220แก่งโสภาอำเภอวังทอง
65230วังน้ำคู้อำเภอเมืองพิษณุโลก
65230วัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลก
65230งิ้วงามอำเภอเมืองพิษณุโลก
65240ชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำ
65240คุยม่วงอำเภอบางระกำ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดพิษณุโลก