รหัสไปรษณีย์ 10280 แพรกษาใหม่

รหัสไปรษณีย์ 10280 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ลัดชัย10280
2คลองเสือเปีย10280
3คลองสาม10280
4คลองใหม่10280
5คลองหม้อแตก10280
6คลองสี่10280
7บ่อทอง10280