รหัสไปรษณีย์ ตำบลบางพึ่ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบางพึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
10130บางพึ่งอำเภอพระประแดง