รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุโขทัย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุโขทัย ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
64000ธานีอำเภอเมืองสุโขทัย
64000ปากแควอำเภอเมืองสุโขทัย
64000ยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัย
64000บ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
64000บ้านหลุมอำเภอเมืองสุโขทัย
64000ปากพระอำเภอเมืองสุโขทัย
64110เมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลก
64110ในเมืองอำเภอสวรรคโลก
64110คลองกระจงอำเภอสวรรคโลก
64110วังพิณพาทย์อำเภอสวรรคโลก
64110วังไม้ขอนอำเภอสวรรคโลก
64110ย่านยาวอำเภอสวรรคโลก
64110นาทุ่งอำเภอสวรรคโลก
64110คลองยางอำเภอสวรรคโลก
64110เมืองบางยมอำเภอสวรรคโลก
64110ท่าทองอำเภอสวรรคโลก
64110ปากน้ำอำเภอสวรรคโลก
64110ป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก
64110เมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลก
64110หนองกลับอำเภอสวรรคโลก
64120คลองตาลอำเภอศรีสำโรง
64120วังลึกอำเภอศรีสำโรง
64120สามเรือนอำเภอศรีสำโรง
64120บ้านนาอำเภอศรีสำโรง
64120วังทองอำเภอศรีสำโรง
64120นาขุนไกรอำเภอศรีสำโรง
64120เกาะตาเลี้ยงอำเภอศรีสำโรง
64120วัดเกาะอำเภอศรีสำโรง
64120บ้านไร่อำเภอศรีสำโรง
64120ทับผึ้งอำเภอศรีสำโรง
64120บ้านซ่านอำเภอศรีสำโรง
64120วังใหญ่อำเภอศรีสำโรง
64120ราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรง
64130หนองอ้ออำเภอศรีสัชนาลัย
64130ดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัย
64130บ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัย
64130สารจิตรอำเภอศรีสัชนาลัย
64130หาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย
64130ป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัย
64130แม่สำอำเภอศรีสัชนาลัย
64130แม่สินอำเภอศรีสัชนาลัย
64130บ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย
64140ลานหอยอำเภอบ้านด่านลานหอย
64140บ้านด่านอำเภอบ้านด่านลานหอย
64140วังตะคร้ออำเภอบ้านด่านลานหอย
64140วังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอย
64140ตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอย
64140หนองหญ้าปล้องอำเภอบ้านด่านลานหอย
64140วังลึกอำเภอบ้านด่านลานหอย
64150ไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยม
64150ทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยม
64150กลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยม
64160โตนดอำเภอคีรีมาศ
64160ทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศ
64160บ้านป้อมอำเภอคีรีมาศ
64160สามพวงอำเภอคีรีมาศ
64160ศรีคีรีมาศอำเภอคีรีมาศ
64160หนองจิกอำเภอคีรีมาศ
64160นาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศ
64160หนองกระดิ่งอำเภอคีรีมาศ
64160บ้านน้ำพุอำเภอคีรีมาศ
64160ทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศ
64170กงอำเภอกงไกรลาศ
64170บ้านกร่างอำเภอกงไกรลาศ
64170ไกรนอกอำเภอกงไกรลาศ
64170ไกรกลางอำเภอกงไกรลาศ
64170ไกรในอำเภอกงไกรลาศ
64170ดงเดือยอำเภอกงไกรลาศ
64170ป่าแฝกอำเภอกงไกรลาศ
64170กกแรตอำเภอกงไกรลาศ
64170ท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาศ
64170หนองตูมอำเภอกงไกรลาศ
64170บ้านใหม่สุขเกษมอำเภอกงไกรลาศ
64180ศรีนครอำเภอศรีนคร
64180นครเดิฐอำเภอศรีนคร
64180น้ำขุมอำเภอศรีนคร
64180คลองมะพลับอำเภอศรีนคร
64180หนองบัวอำเภอศรีนคร
64190ท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัย
64190ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัย
64210เมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย
64210วังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัย
64220บ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
64220ตาลเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัย
64230บ้านใหม่ไชยมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยม
64230เขาแก้วศรีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสุโขทัย