รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุทัยธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุทัยธานี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
61000อุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานี
61000น้ำซึมอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000สะแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000ดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000หาดทนงอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000เกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000ท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000หนองแกอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000โนนเหล็กอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000หนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000หนองไผ่แบนอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000หนองพังค่าอำเภอเมืองอุทัยธานี
61000ทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานี
61000เนินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานี
61110หนองฉางอำเภอหนองฉาง
61110หนองยางอำเภอหนองฉาง
61110หนองนางนวลอำเภอหนองฉาง
61110หนองสรวงอำเภอหนองฉาง
61110บ้านเก่าอำเภอหนองฉาง
61110อุทัยเก่าอำเภอหนองฉาง
61110ทุ่งโพอำเภอหนองฉาง
61110ทุ่งพงอำเภอหนองฉาง
61110เขากวางทองอำเภอหนองฉาง
61120ทัพทันอำเภอทัพทัน
61120ทุ่งนาไทยอำเภอทัพทัน
61120เขาขี้ฝอยอำเภอทัพทัน
61120หนองหญ้าปล้องอำเภอทัพทัน
61120โคกหม้ออำเภอทัพทัน
61120หนองยายดาอำเภอทัพทัน
61120หนองกลางดงอำเภอทัพทัน
61120หนองกระทุ่มอำเภอทัพทัน
61120หนองสระอำเภอทัพทัน
61120ตลุกดู่อำเภอทัพทัน
61130หนองขาหย่างอำเภอหนองขาหย่าง
61130หนองไผ่อำเภอหนองขาหย่าง
61130ดอนกลอยอำเภอหนองขาหย่าง
61130ห้วยรอบอำเภอหนองขาหย่าง
61130ทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาหย่าง
61130ท่าโพอำเภอหนองขาหย่าง
61130หมกแถวอำเภอหนองขาหย่าง
61130หลุมเข้าอำเภอหนองขาหย่าง
61130ดงขวางอำเภอหนองขาหย่าง
61140บ้านไร่อำเภอบ้านไร่
61140ทัพหลวงอำเภอบ้านไร่
61140ห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่
61140คอกควายอำเภอบ้านไร่
61140แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่
61140บ้านบึงอำเภอบ้านไร่
61140เจ้าวัดอำเภอบ้านไร่
61150สว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์
61150หนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์
61150พลวงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์
61150ไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์
61150บ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์
61160ลานสักอำเภอลานสัก
61160ประดู่ยืนอำเภอลานสัก
61160ป่าอ้ออำเภอลานสัก
61160ระบำอำเภอลานสัก
61160น้ำรอบอำเภอลานสัก
61160ทุ่งนางามอำเภอลานสัก
61170เขาบางแกรกอำเภอหนองฉาง
61170สุขฤทัยอำเภอห้วยคต
61170ทองหลางอำเภอห้วยคต
61170ห้วยคตอำเภอห้วยคต
61180วังหินอำเภอบ้านไร่
61180เมืองการุ้งอำเภอบ้านไร่
61180หนองจอกอำเภอบ้านไร่
61180หูช้างอำเภอบ้านไร่
61180บ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่
61180หนองบ่มกล้วยอำเภอบ้านไร่

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดอุทัยธานี