รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
12000บางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานี
12000บ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บ้านกระแชงอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางขะแยงอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางคูวัดอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางเดื่ออำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางพูดอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
12000บางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี
12000สวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานี
12000หลักหกอำเภอเมืองปทุมธานี
12110รังสิตอำเภอธัญบุรี
12110ลำผักกูดอำเภอธัญบุรี
12110บึงสนั่นอำเภอธัญบุรี
12110บึงน้ำรักษ์อำเภอธัญบุรี
12120คลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง
12120คลองสองอำเภอคลองหลวง
12120คลองสามอำเภอคลองหลวง
12120คลองสี่อำเภอคลองหลวง
12120คลองห้าอำเภอคลองหลวง
12120คลองหกอำเภอคลองหลวง
12120คลองเจ็ดอำเภอคลองหลวง
12130ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
12130บึงยี่โถอำเภอธัญบุรี
12130คูคตอำเภอลำลูกกา
12140ระแหงอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140ลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140คูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140คูขวางอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140คลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140บ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ว
12140หน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว
12150ลาดสวายอำเภอลำลูกกา
12150บึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกา
12150ลำลูกกาอำเภอลำลูกกา
12150บึงทองหลางอำเภอลำลูกกา
12150ลำไทรอำเภอลำลูกกา
12150บึงคอไหอำเภอลำลูกกา
12150พืชอุดมอำเภอลำลูกกา
12160บางเตยอำเภอสามโคก
12160คลองควายอำเภอสามโคก
12160สามโคกอำเภอสามโคก
12160กระแชงอำเภอสามโคก
12160บางโพธิ์เหนืออำเภอสามโคก
12160เชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก
12160บ้านปทุมอำเภอสามโคก
12160บ้านงิ้วอำเภอสามโคก
12160เชียงรากน้อยอำเภอสามโคก
12160บางกระบืออำเภอสามโคก
12160ท้ายเกาะอำเภอสามโคก
12170บึงบาอำเภอหนองเสือ
12170บึงบอนอำเภอหนองเสือ
12170บึงกาสามอำเภอหนองเสือ
12170บึงชำอ้ออำเภอหนองเสือ
12170หนองสามวังอำเภอหนองเสือ
12170ศาลาครุอำเภอหนองเสือ
12170นพรัตน์อำเภอหนองเสือ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดปทุมธานี