รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
71170จรเข้สามพันอำเภออู่ทอง
72000ท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000รั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ท่าระหัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000โคกโคเฒ่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ดอนมะสังข์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000พิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000ดอนโพธิ์ทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000บ้านโพธิ์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000สนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72000โพธิ์พระยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72110สองพี่น้องอำเภอสองพี่น้อง
72110บางเลนอำเภอสองพี่น้อง
72110บางตาเถรอำเภอสองพี่น้อง
72110บางตะเคียนอำเภอสองพี่น้อง
72110บ้านกุ่มอำเภอสองพี่น้อง
72110หัวโพธิ์อำเภอสองพี่น้อง
72110บางพลับอำเภอสองพี่น้อง
72110เนินพระปรางค์อำเภอสองพี่น้อง
72110บ้านช้างอำเภอสองพี่น้อง
72110ต้นตาลอำเภอสองพี่น้อง
72110ศรีสำราญอำเภอสองพี่น้อง
72110ทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง
72110ดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้อง
72120เขาพระอำเภอเดิมบางนางบวช
72120เดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวช
72120นางบวชอำเภอเดิมบางนางบวช
72120เขาดินอำเภอเดิมบางนางบวช
72120ปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช
72120ทุ่งคลีอำเภอเดิมบางนางบวช
72120โคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวช
72120หัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวช
72120หัวนาอำเภอเดิมบางนางบวช
72120บ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช
72120วังศรีราชอำเภอเดิมบางนางบวช
72120ป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวช
72120ยางนอนอำเภอเดิมบางนางบวช
72120หนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช
72130ย่านยาวอำเภอสามชุก
72130วังลึกอำเภอสามชุก
72130สามชุกอำเภอสามชุก
72130หนองผักนากอำเภอสามชุก
72130บ้านสระอำเภอสามชุก
72130หนองสะเดาอำเภอสามชุก
72130กระเสียวอำเภอสามชุก
72140ศรีประจันต์อำเภอศรีประจันต์
72140บ้านกร่างอำเภอศรีประจันต์
72140มดแดงอำเภอศรีประจันต์
72140บางงามอำเภอศรีประจันต์
72140ดอนปรูอำเภอศรีประจันต์
72140ปลายนาอำเภอศรีประจันต์
72140วังหว้าอำเภอศรีประจันต์
72140วังน้ำซับอำเภอศรีประจันต์
72140วังยางอำเภอศรีประจันต์
72150โคกครามอำเภอบางปลาม้า
72150บางปลาม้าอำเภอบางปลาม้า
72150ตะค่าอำเภอบางปลาม้า
72150บางใหญ่อำเภอบางปลาม้า
72150กฤษณาอำเภอบางปลาม้า
72150สาลีอำเภอบางปลาม้า
72150ไผ่กองดินอำเภอบางปลาม้า
72150องครักษ์อำเภอบางปลาม้า
72150จรเข้ใหญ่อำเภอบางปลาม้า
72150บ้านแหลมอำเภอบางปลาม้า
72150มะขามล้มอำเภอบางปลาม้า
72150วังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้า
72150วัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้า
72150วัดดาวอำเภอบางปลาม้า
72160อู่ทองอำเภออู่ทอง
72160บ้านดอนอำเภออู่ทอง
72160ยุ้งทะลายอำเภออู่ทอง
72160หนองโอ่งอำเภออู่ทอง
72160ดอนคาอำเภออู่ทอง
72160พลับพลาไชยอำเภออู่ทอง
72160บ้านโข้งอำเภออู่ทอง
72160เจดีย์อำเภออู่ทอง
72160กระจันอำเภออู่ทอง
72170ดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์
72170หนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์
72170ไร่รถอำเภอดอนเจดีย์
72180หนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้าง
72180ด่านช้างอำเภอด่านช้าง
72180ห้วยขมิ้นอำเภอด่านช้าง
72180องค์พระอำเภอด่านช้าง
72180วังคันอำเภอด่านช้าง
72180นิคมกระเสียวอำเภอด่านช้าง
72180วังยาวอำเภอด่านช้าง
72190หนองบ่ออำเภอสองพี่น้อง
72190บ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้อง
72210บางกุ้งอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72210ศาลาขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72210สวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72220สระยายโสมอำเภออู่ทอง
72220ดอนมะเกลืออำเภออู่ทอง
72220สระพังลานอำเภออู่ทอง
72230สระแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72230ตลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72230สนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72240หนองหญ้าไซอำเภอหนองหญ้าไซ
72240หนองราชวัตรอำเภอหนองหญ้าไซ
72240หนองโพธิ์อำเภอหนองหญ้าไซ
72240แจงงามอำเภอหนองหญ้าไซ
72240หนองขามอำเภอหนองหญ้าไซ
72240ทัพหลวงอำเภอหนองหญ้าไซ
72250สระกระโจมอำเภอดอนเจดีย์
72250ทะเลบกอำเภอดอนเจดีย์

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสุพรรณบุรี