รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
13000ประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000กะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000หอรัตนไชยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000หัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000ท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000ไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000ปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000ภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000สำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000สวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000คลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000วัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000หันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000ลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสระบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000เกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านรุนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13110ชายนาอำเภอเสนา
13110สามตุ่มอำเภอเสนา
13110ลาดงาอำเภอเสนา
13110ดอนทองอำเภอเสนา
13110บ้านหลวงอำเภอเสนา
13110เจ้าเสด็จอำเภอเสนา
13110เสนาอำเภอเสนา
13110บ้านแพนอำเภอเสนา
13110เจ้าเจ็ดอำเภอเสนา
13110สามกออำเภอเสนา
13110บางนมโคอำเภอเสนา
13110หัวเวียงอำเภอเสนา
13110มารวิชัยอำเภอเสนา
13110บ้านโพธิ์อำเภอเสนา
13110รางจรเข้อำเภอเสนา
13110บ้านกระทุ่มอำเภอเสนา
13110บ้านแถวอำเภอเสนา
13120ผักไห่อำเภอผักไห่
13120อมฤตอำเภอผักไห่
13120บ้านแคอำเภอผักไห่
13120ลาดน้ำเค็มอำเภอผักไห่
13120ตาลานอำเภอผักไห่
13120ท่าดินแดงอำเภอผักไห่
13120กุฎีอำเภอผักไห่
13120โคกช้างอำเภอผักไห่
13120ลาดชิดอำเภอผักไห่
13120หน้าโคกอำเภอผักไห่
13120บ้านใหญ่อำเภอผักไห่
13130ท่าเรืออำเภอท่าเรือ
13130จำปาอำเภอท่าเรือ
13130บ้านร่อมอำเภอท่าเรือ
13130ศาลาลอยอำเภอท่าเรือ
13130วังแดงอำเภอท่าเรือ
13130โพธิ์เอนอำเภอท่าเรือ
13130ปากท่าอำเภอท่าเรือ
13130หนองขนากอำเภอท่าเรือ
13130ท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือ
13140ภาชีอำเภอภาชี
13140โคกม่วงอำเภอภาชี
13140ระโสมอำเภอภาชี
13140หนองน้ำใสอำเภอภาชี
13140ดอนหญ้านางอำเภอภาชี
13140ไผ่ล้อมอำเภอภาชี
13140กระจิวอำเภอภาชี
13140พระแก้วอำเภอภาชี
13150หัวไผ่อำเภอมหาราช
13150กะทุ่มอำเภอมหาราช
13150มหาราชอำเภอมหาราช
13150น้ำเต้าอำเภอมหาราช
13150บางนาอำเภอมหาราช
13150โรงช้างอำเภอมหาราช
13150เจ้าปลุกอำเภอมหาราช
13150พิตเพียนอำเภอมหาราช
13150บ้านนาอำเภอมหาราช
13150บ้านขวางอำเภอมหาราช
13150ท่าตออำเภอมหาราช
13150บ้านใหม่อำเภอมหาราช
13160บ้านเลนอำเภอบางปะอิน
13160บ้านโพอำเภอบางปะอิน
13160บ้านกรดอำเภอบางปะอิน
13160บางกระสั้นอำเภอบางปะอิน
13160คลองจิกอำเภอบางปะอิน
13160บ้านหว้าอำเภอบางปะอิน
13160วัดยมอำเภอบางปะอิน
13160บางประแดงอำเภอบางปะอิน
13160สามเรือนอำเภอบางปะอิน
13160เกาะเกิดอำเภอบางปะอิน
13160บ้านพลับอำเภอบางปะอิน
13160บ้านแป้งอำเภอบางปะอิน
13160คุ้งลานอำเภอบางปะอิน
13160ตลิ่งชันอำเภอบางปะอิน
13160ตลาดเกรียบอำเภอบางปะอิน
13160ขนอนหลวงอำเภอบางปะอิน
13170บ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
13170ลำตาเสาอำเภอวังน้อย
13170บ่อตาโล่อำเภอวังน้อย
13170วังน้อยอำเภอวังน้อย
13170ลำไทรอำเภอวังน้อย
13170สนับทึบอำเภอวังน้อย
13170พยอมอำเภอวังน้อย
13170หันตะเภาอำเภอวังน้อย
13170วังจุฬาอำเภอวังน้อย
13170ข้าวงามอำเภอวังน้อย
13170ชะแมบอำเภอวังน้อย
13180เชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
13190บางไทรอำเภอบางไทร
13190บางพลีอำเภอบางไทร
13190สนามชัยอำเภอบางไทร
13190บ้านแป้งอำเภอบางไทร
13190หน้าไม้อำเภอบางไทร
13190บางยี่โทอำเภอบางไทร
13190แคออกอำเภอบางไทร
13190แคตกอำเภอบางไทร
13190ช่างเหล็กอำเภอบางไทร
13190กระแชงอำเภอบางไทร
13190บ้านกลึงอำเภอบางไทร
13190ช้างน้อยอำเภอบางไทร
13190ห่อหมกอำเภอบางไทร
13190ไผ่พระอำเภอบางไทร
13190กกแก้วบูรพาอำเภอบางไทร
13190ไม้ตราอำเภอบางไทร
13190บ้านม้าอำเภอบางไทร
13190บ้านเกาะอำเภอบางไทร
13190โคกช้างอำเภอบางไทร
13210คานหามอำเภออุทัย
13210บ้านช้างอำเภออุทัย
13210สามบัณฑิตอำเภออุทัย
13210บ้านหีบอำเภออุทัย
13210หนองไม้ซุงอำเภออุทัย
13210อุทัยอำเภออุทัย
13210เสนาอำเภออุทัย
13210หนองน้ำส้มอำเภออุทัย
13210โพสาวหาญอำเภออุทัย
13210ธนูอำเภออุทัย
13210ข้าวเม่าอำเภออุทัย
13220บางปะหันอำเภอบางปะหัน
13220ขยายอำเภอบางปะหัน
13220บางเดื่ออำเภอบางปะหัน
13220เสาธงอำเภอบางปะหัน
13220ทางกลางอำเภอบางปะหัน
13220บางเพลิงอำเภอบางปะหัน
13220หันสังอำเภอบางปะหัน
13220บางนางร้าอำเภอบางปะหัน
13220ตานิมอำเภอบางปะหัน
13220ทับน้ำอำเภอบางปะหัน
13220บ้านม้าอำเภอบางปะหัน
13220ขวัญเมืองอำเภอบางปะหัน
13220บ้านลี่อำเภอบางปะหัน
13220โพธิ์สามต้นอำเภอบางปะหัน
13220พุทเลาอำเภอบางปะหัน
13220ตาลเอนอำเภอบางปะหัน
13220บ้านขล้ออำเภอบางปะหัน
13230ลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวง
13230หลักชัยอำเภอลาดบัวหลวง
13230สามเมืองอำเภอลาดบัวหลวง
13230พระยาบันลืออำเภอลาดบัวหลวง
13230สิงหนาทอำเภอลาดบัวหลวง
13230คู้สลอดอำเภอลาดบัวหลวง
13230คลองพระยาบันลืออำเภอลาดบัวหลวง
13240บ้านแพรกอำเภอบ้านแพรก
13240บ้านใหม่อำเภอบ้านแพรก
13240สำพะเนียงอำเภอบ้านแพรก
13240คลองน้อยอำเภอบ้านแพรก
13240สองห้องอำเภอบ้านแพรก
13250บางบาลอำเภอบางบาล
13250วัดยมอำเภอบางบาล
13250ไทรน้อยอำเภอบางบาล
13250สะพานไทยอำเภอบางบาล
13250มหาพราหมณ์อำเภอบางบาล
13250กบเจาอำเภอบางบาล
13250บ้านคลังอำเภอบางบาล
13250พระขาวอำเภอบางบาล
13250น้ำเต้าอำเภอบางบาล
13250ทางช้างอำเภอบางบาล
13250วัดตะกูอำเภอบางบาล
13250บางหลวงอำเภอบางบาล
13250บางหลวงโดดอำเภอบางบาล
13250บางหักอำเภอบางบาล
13250บางชะนีอำเภอบางบาล
13250บ้านกุ่มอำเภอบางบาล
13260นครหลวงอำเภอนครหลวง
13260ท่าช้างอำเภอนครหลวง
13260บ่อโพงอำเภอนครหลวง
13260บ้านชุ้งอำเภอนครหลวง
13260ปากจั่นอำเภอนครหลวง
13260บางระกำอำเภอนครหลวง
13260บางพระครูอำเภอนครหลวง
13260แม่ลาอำเภอนครหลวง
13260หนองปลิงอำเภอนครหลวง
13260คลองสะแกอำเภอนครหลวง
13260สามไถอำเภอนครหลวง
13260พระนอนอำเภอนครหลวง
13270บางซ้ายอำเภอบางซ้าย
13270แก้วฟ้าอำเภอบางซ้าย
13270เต่าเล่าอำเภอบางซ้าย
13270ปลายกลัดอำเภอบางซ้าย
13270เทพมงคลอำเภอบางซ้าย
13270วังพัฒนาอำเภอบางซ้าย
13280ดอนลานอำเภอผักไห่
13280นาคูอำเภอผักไห่
13280ลำตะเคียนอำเภอผักไห่
13280จักราชอำเภอผักไห่
13280หนองน้ำใหญ่อำเภอผักไห่
13290ราชครามอำเภอบางไทร
13290ช้างใหญ่อำเภอบางไทร
13290โพแตงอำเภอบางไทร
13290เชียงรากน้อยอำเภอบางไทร
18270ท่าหลวงอำเภอท่าเรือ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา