รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
75000แม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000บางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000ลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000บ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000บางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000ท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000แหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000คลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000คลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000นางตะเคียนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75000บางจะเกร็งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
75110อัมพวาอำเภออัมพวา
75110สวนหลวงอำเภออัมพวา
75110ท่าคาอำเภออัมพวา
75110วัดประดู่อำเภออัมพวา
75110เหมืองใหม่อำเภออัมพวา
75110บางช้างอำเภออัมพวา
75110แควอ้อมอำเภออัมพวา
75110ปลายโพงพางอำเภออัมพวา
75110บางแคอำเภออัมพวา
75110แพรกหนามแดงอำเภออัมพวา
75110ยี่สารอำเภออัมพวา
75110บางนางลี่อำเภออัมพวา
75120กระดังงาอำเภอบางคนที
75120บางสะแกอำเภอบางคนที
75120บางยี่รงค์อำเภอบางคนที
75120โรงหีบอำเภอบางคนที
75120บางคนทีอำเภอบางคนที
75120ดอนมะโนราอำเภอบางคนที
75120บางพรมอำเภอบางคนที
75120บางกุ้งอำเภอบางคนที
75120จอมปลวกอำเภอบางคนที
75120บางนกแขวกอำเภอบางคนที
75120ยายแพงอำเภอบางคนที
75120บางกระบืออำเภอบางคนที
75120บ้านปราโมทย์อำเภอบางคนที

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน อำเภอ/เขต ของจังหวัดสมุทรสงคราม