รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสระบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสระบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
18000ปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี
18000ดาวเรืองอำเภอเมืองสระบุรี
18000นาโฉงอำเภอเมืองสระบุรี
18000โคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรี
18000หนองโนอำเภอเมืองสระบุรี
18000หนองยาวอำเภอเมืองสระบุรี
18000ปากข้าวสารอำเภอเมืองสระบุรี
18000หนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรี
18000กุดนกเปล้าอำเภอเมืองสระบุรี
18000ตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรี
18000ตะกุดอำเภอเมืองสระบุรี
18000เขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18000บ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18000ผึ้งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18000ห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18110แก่งคอยอำเภอแก่งคอย
18110ตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอย
18110ห้วยแห้งอำเภอแก่งคอย
18110ท่าคล้ออำเภอแก่งคอย
18110หินซ้อนอำเภอแก่งคอย
18110บ้านธาตุอำเภอแก่งคอย
18110บ้านป่าอำเภอแก่งคอย
18110ท่าตูมอำเภอแก่งคอย
18110ชะอมอำเภอแก่งคอย
18110สองคอนอำเภอแก่งคอย
18110เตาปูนอำเภอแก่งคอย
18110ชำผักแพวอำเภอแก่งคอย
18110ท่ามะปรางอำเภอแก่งคอย
18120พระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาท
18120ขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาท
18120ธารเกษมอำเภอพระพุทธบาท
18120นายาวอำเภอพระพุทธบาท
18120พุคำจานอำเภอพระพุทธบาท
18120เขาวงอำเภอพระพุทธบาท
18120ห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาท
18120พุกร่างอำเภอพระพุทธบาท
18120หนองแกอำเภอพระพุทธบาท
18130บ้านหมออำเภอบ้านหมอ
18130บางโขมดอำเภอบ้านหมอ
18130สร่างโศกอำเภอบ้านหมอ
18130ตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอ
18130หรเทพอำเภอบ้านหมอ
18130โคกใหญ่อำเภอบ้านหมอ
18130ไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอ
18130หนองบัวอำเภอบ้านหมอ
18140หนองแคอำเภอหนองแค
18140กุ่มหักอำเภอหนองแค
18140ไผ่ต่ำอำเภอหนองแค
18140หนองไข่น้ำอำเภอหนองแค
18140หนองแขมอำเภอหนองแค
18140หนองจรเข้อำเภอหนองแค
18140หนองปลาหมออำเภอหนองแค
18140หนองปลิงอำเภอหนองแค
18140หนองโรงอำเภอหนองแค
18150หนองหมูอำเภอวิหารแดง
18150บ้านลำอำเภอวิหารแดง
18150คลองเรืออำเภอวิหารแดง
18150วิหารแดงอำเภอวิหารแดง
18150หนองสรวงอำเภอวิหารแดง
18150เจริญธรรมอำเภอวิหารแดง
18160เสาไห้อำเภอเสาไห้
18160บ้านยางอำเภอเสาไห้
18160หัวปลวกอำเภอเสาไห้
18160งิ้วงามอำเภอเสาไห้
18160ศาลารีไทยอำเภอเสาไห้
18160ต้นตาลอำเภอเสาไห้
18160ท่าช้างอำเภอเสาไห้
18160พระยาทดอำเภอเสาไห้
18160ม่วงงามอำเภอเสาไห้
18160เริงรางอำเภอเสาไห้
18160เมืองเก่าอำเภอเสาไห้
18160สวนดอกไม้อำเภอเสาไห้
18170หนองแซงอำเภอหนองแซง
18170หนองควายโซอำเภอหนองแซง
18170หนองหัวโพอำเภอหนองแซง
18170หนองสีดาอำเภอหนองแซง
18170หนองกบอำเภอหนองแซง
18170ไก่เส่าอำเภอหนองแซง
18170โคกสะอาดอำเภอหนองแซง
18170ม่วงหวานอำเภอหนองแซง
18170เขาดินอำเภอหนองแซง
18180มวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก
18180มิตรภาพอำเภอมวกเหล็ก
18180หนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็ก
18190หนองโดนอำเภอหนองโดน
18190บ้านกลับอำเภอหนองโดน
18190ดอนทองอำเภอหนองโดน
18190บ้านโปร่งอำเภอหนองโดน
18210ดอนพุดอำเภอดอนพุด
18210ไผ่หลิ่วอำเภอดอนพุด
18210บ้านหลวงอำเภอดอนพุด
18210ดงตะงาวอำเภอดอนพุด
18220ซับสนุ่นอำเภอมวกเหล็ก
18220แสลงพันอำเภอวังม่วง
18220คำพรานอำเภอวังม่วง
18220วังม่วงอำเภอวังม่วง
18230โคกแย้อำเภอหนองแค
18230บัวลอยอำเภอหนองแค
18230ห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค
18230ห้วยทรายอำเภอหนองแค
18230หนองจิกอำเภอหนองแค
18230หนองนากอำเภอหนองแค
18240พุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18240หน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18250คชสิทธิ์อำเภอหนองแค
18250โคกตูมอำเภอหนองแค
18250โพนทองอำเภอหนองแค
18260ทับกวางอำเภอแก่งคอย
18270บ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
30130ลำสมพุงอำเภอมวกเหล็ก
30130ลำพญากลางอำเภอมวกเหล็ก

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดสระบุรี