รหัสไปรษณีย์ 10270 สำโรงเหนือ

รหัสไปรษณีย์ 10270 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ลิขิต10270
2ทหารเรือ10270
3หัวป่า10270
4ใหญ่10270
5คลองกระทุ่ม10270
6แบริ่ง 1-1010270
7มหาภาพ10270
8แบริ่ง 1610270
9เซนโย10270
10ตลาดสำโรง10270