รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกำแพงเพชร ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
62000ในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000อ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000นาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000ทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000ลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000หนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000คณฑีอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000เทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000วังทองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000ท่าขุนรามอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000คลองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000สระแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
62000โกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคร
62000เพชรชมภูอำเภอโกสัมพีนคร
62000ลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนคร
62110พรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่าย
62110หนองหัววัวอำเภอพรานกระต่าย
62110ท่าไม้อำเภอพรานกระต่าย
62110วังควงอำเภอพรานกระต่าย
62110วังตะแบกอำเภอพรานกระต่าย
62110เขาคีริสอำเภอพรานกระต่าย
62110คุยบ้านโองอำเภอพรานกระต่าย
62110คลองพิไกรอำเภอพรานกระต่าย
62110ถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่าย
62110ห้วยยั้งอำเภอพรานกระต่าย
62120คลองขลุงอำเภอคลองขลุง
62120ท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง
62120ท่าพุทราอำเภอคลองขลุง
62120แม่ลาดอำเภอคลองขลุง
62120วังยางอำเภอคลองขลุง
62120วังแขมอำเภอคลองขลุง
62120หัวถนนอำเภอคลองขลุง
62120วังไทรอำเภอคลองขลุง
62120วังบัวอำเภอคลองขลุง
62120คลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุง
62120โพธิ์ทองอำเภอปางศิลาทอง
62120หินดาตอำเภอปางศิลาทอง
62120ปางตาไวอำเภอปางศิลาทอง
62130ยางสูงอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62130ป่าพุทราอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62130แสนตออำเภอขาณุวรลักษบุรี
62130เกาะตาลอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140สลกบาตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140บ่อถ้ำอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140ดอนแตงอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140วังชะพลูอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140โค้งไผ่อำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140ปางมะค่าอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62140วังหามแหอำเภอขาณุวรลักษบุรี
62150ไทรงามอำเภอไทรงาม
62150หนองคล้าอำเภอไทรงาม
62150หนองทองอำเภอไทรงาม
62150หนองไม้กองอำเภอไทรงาม
62150มหาชัยอำเภอไทรงาม
62150พานทองอำเภอไทรงาม
62150หนองแม่แตงอำเภอไทรงาม
62160ไตรตรึงษ์อำเภอเมืองกำแพงเพชร
62160ธำมรงค์อำเภอเมืองกำแพงเพชร
62170ลานกระบืออำเภอลานกระบือ
62170ช่องลมอำเภอลานกระบือ
62170หนองหลวงอำเภอลานกระบือ
62170โนนพลวงอำเภอลานกระบือ
62170ประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือ
62170บึงทับแรตอำเภอลานกระบือ
62170จันทิมาอำเภอลานกระบือ
62180คลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน
62180โป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลาน
62180คลองลานพัฒนาอำเภอคลองลาน
62180สักงามอำเภอคลองลาน
62190ทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนา
62190ทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนา
62190ถาวรวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนา
62210บึงสามัคคีอำเภอบึงสามัคคี
62210วังชะโอนอำเภอบึงสามัคคี
62210ระหานอำเภอบึงสามัคคี
62210เทพนิมิตอำเภอบึงสามัคคี

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดกำแพงเพชร