รหัสไปรษณีย์ 10560 บางเพรียง

รหัสไปรษณีย์ 10560 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1อ้อมไร่10560
2ไร่พริก10560
3ท้ายวัด10560
4บางเพรียง10560
5บางเพรียง10560
6ลาดหวาย10560