รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
13240โก่งธนูอำเภอเมืองลพบุรี
15000ทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรี
15000ท่าหินอำเภอเมืองลพบุรี
15000กกโกอำเภอเมืองลพบุรี
15000เขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรี
15000โคกลำพานอำเภอเมืองลพบุรี
15000งิ้วรายอำเภอเมืองลพบุรี
15000ดอนโพธิ์อำเภอเมืองลพบุรี
15000ตะลุงอำเภอเมืองลพบุรี
15000ท่าแคอำเภอเมืองลพบุรี
15000ท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรี
15000นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรี
15000บางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี
15000บ้านข่อยอำเภอเมืองลพบุรี
15000ท้ายตลาดอำเภอเมืองลพบุรี
15000ป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรี
15000พรหมมาสตร์อำเภอเมืองลพบุรี
15000โพธิ์เก้าต้นอำเภอเมืองลพบุรี
15000โพธิ์ตรุอำเภอเมืองลพบุรี
15000สี่คลองอำเภอเมืองลพบุรี
15000ถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรี
15110ไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่
15110บ้านทรายอำเภอบ้านหมี่
15110บ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่
15110ดงพลับอำเภอบ้านหมี่
15110พุคาอำเภอบ้านหมี่
15110หินปักอำเภอบ้านหมี่
15110บางพึ่งอำเภอบ้านหมี่
15110หนองทรายขาวอำเภอบ้านหมี่
15110บางกะพี้อำเภอบ้านหมี่
15110หนองเต่าอำเภอบ้านหมี่
15110โพนทองอำเภอบ้านหมี่
15110ดอนดึงอำเภอบ้านหมี่
15110ชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่
15110หนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่
15110สายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่
15110มหาสอนอำเภอบ้านหมี่
15110บ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่
15110เชียงงาอำเภอบ้านหมี่
15110หนองเมืองอำเภอบ้านหมี่
15110สนามแจงอำเภอบ้านหมี่
15120โคกสำโรงอำเภอโคกสำโรง
15120เกาะแก้วอำเภอโคกสำโรง
15120ถลุงเหล็กอำเภอโคกสำโรง
15120หลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง
15120ห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรง
15120คลองเกตุอำเภอโคกสำโรง
15120สะแกราบอำเภอโคกสำโรง
15120เพนียดอำเภอโคกสำโรง
15120วังเพลิงอำเภอโคกสำโรง
15120ดงมะรุมอำเภอโคกสำโรง
15120วังขอนขว้างอำเภอโคกสำโรง
15120วังจั่นอำเภอโคกสำโรง
15120หนองแขมอำเภอโคกสำโรง
15130ลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล
15130ชัยนารายณ์อำเภอชัยบาดาล
15130ศิลาทิพย์อำเภอชัยบาดาล
15130ห้วยหินอำเภอชัยบาดาล
15130บัวชุมอำเภอชัยบาดาล
15130ท่าดินดำอำเภอชัยบาดาล
15130ซับตะเคียนอำเภอชัยบาดาล
15130หนองยายโต๊ะอำเภอชัยบาดาล
15130เกาะรังอำเภอชัยบาดาล
15130ท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาล
15130นิคมลำนารายณ์อำเภอชัยบาดาล
15130บ้านใหม่สามัคคีอำเภอชัยบาดาล
15130เขาแหลมอำเภอชัยบาดาล
15130เขาน้อยอำเภอลำสนธิ
15140พัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม
15140มะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคม
15140โคกสลุงอำเภอพัฒนานิคม
15140ชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคม
15140หนองบัวอำเภอพัฒนานิคม
15140น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคม
15150ท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้ง
15150บางคู้อำเภอท่าวุ้ง
15150โพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้ง
15150บางลี่อำเภอท่าวุ้ง
15150บางงาอำเภอท่าวุ้ง
15150โคกสลุดอำเภอท่าวุ้ง
15150หัวสำโรงอำเภอท่าวุ้ง
15150ลาดสาลี่อำเภอท่าวุ้ง
15150บ้านเบิกอำเภอท่าวุ้ง
15150มุจลินท์อำเภอท่าวุ้ง
15160เขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรี
15160โคกกะเทียมอำเภอเมืองลพบุรี
15170หนองม่วงอำเภอหนองม่วง
15170บ่อทองอำเภอหนองม่วง
15170ดงดินแดงอำเภอหนองม่วง
15170ชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วง
15170ยางโทนอำเภอหนองม่วง
15170ชอนสารเดชอำเภอหนองม่วง
15180เขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้ง
15180บ้านชีอำเภอบ้านหมี่
15180บางขามอำเภอบ้านหมี่
15190นาโสมอำเภอชัยบาดาล
15190ลำสนธิอำเภอลำสนธิ
15190ซับสมบูรณ์อำเภอลำสนธิ
15190หนองรีอำเภอลำสนธิ
15190กุดตาเพชรอำเภอลำสนธิ
15190เขารวกอำเภอลำสนธิ
15210โคกตูมอำเภอเมืองลพบุรี
15220ช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคม
15220ดีลังอำเภอพัฒนานิคม
15230ม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาล
15230มะกอกหวานอำเภอชัยบาดาล
15230ชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาล
15230ท่าหลวงอำเภอท่าหลวง
15230แก่งผักกูดอำเภอท่าหลวง
15230ซับจำปาอำเภอท่าหลวง
15230หนองผักแว่นอำเภอท่าหลวง
15230ทะเลวังวัดอำเภอท่าหลวง
15230หัวลำอำเภอท่าหลวง
15240สระโบสถ์อำเภอสระโบสถ์
15240มหาโพธิอำเภอสระโบสถ์
15240ทุ่งท่าช้างอำเภอสระโบสถ์
15240ห้วยใหญ่อำเภอสระโบสถ์
15240นิยมชัยอำเภอสระโบสถ์
15250โคกเจริญอำเภอโคกเจริญ
15250ยางรากอำเภอโคกเจริญ
15250หนองมะค่าอำเภอโคกเจริญ
15250วังทองอำเภอโคกเจริญ
15250โคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ
18220ห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคม

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดลพบุรี