รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิจิตร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิจิตร ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
66000ในเมืองอำเภอเมืองพิจิตร
66000ไผ่ขวางอำเภอเมืองพิจิตร
66000ย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร
66000ท่าฬ่ออำเภอเมืองพิจิตร
66000ปากทางอำเภอเมืองพิจิตร
66000คลองคะเชนทร์อำเภอเมืองพิจิตร
66000โรงช้างอำเภอเมืองพิจิตร
66000เมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตร
66000ท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตร
66000บ้านบุ่งอำเภอเมืองพิจิตร
66000ฆะมังอำเภอเมืองพิจิตร
66000ป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตร
66000สายคำโห้อำเภอเมืองพิจิตร
66110ตะพานหินอำเภอตะพานหิน
66110งิ้วรายอำเภอตะพานหิน
66110ห้วยเกตุอำเภอตะพานหิน
66110ไทรโรงโขนอำเภอตะพานหิน
66110หนองพยอมอำเภอตะพานหิน
66110ดงตะขบอำเภอตะพานหิน
66110คลองคูณอำเภอตะพานหิน
66110วังสำโรงอำเภอตะพานหิน
66110วังหว้าอำเภอตะพานหิน
66110ทับหมันอำเภอตะพานหิน
66110ไผ่หลวงอำเภอตะพานหิน
66120บางมูลนากอำเภอบางมูลนาก
66120บางไผ่อำเภอบางมูลนาก
66120หอไกรอำเภอบางมูลนาก
66120เนินมะกอกอำเภอบางมูลนาก
66120วังสำโรงอำเภอบางมูลนาก
66120ภูมิอำเภอบางมูลนาก
66120วังกรดอำเภอบางมูลนาก
66120ห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก
66120ลำประดาอำเภอบางมูลนาก
66130โพทะเลอำเภอโพทะเล
66130ท้ายน้ำอำเภอโพทะเล
66130ทะนงอำเภอโพทะเล
66130ท่าบัวอำเภอโพทะเล
66130ทุ่งน้อยอำเภอโพทะเล
66130ท่าขมิ้นอำเภอโพทะเล
66130ท่าเสาอำเภอโพทะเล
66130บางคลานอำเภอโพทะเล
66130ท่านั่งอำเภอโพทะเล
66130บ้านน้อยอำเภอโพทะเล
66130วัดขวางอำเภอโพทะเล
66130ห้วยแก้วอำเภอบึงนาราง
66130โพธิ์ไทรงามอำเภอบึงนาราง
66130แหลมรังอำเภอบึงนาราง
66130บางลายอำเภอบึงนาราง
66130บึงนารางอำเภอบึงนาราง
66140สามง่ามอำเภอสามง่าม
66140รังนกอำเภอสามง่าม
66140เนินปออำเภอสามง่าม
66140หนองโสนอำเภอสามง่าม
66140บ้านนาอำเภอวชิรบารมี
66140บึงบัวอำเภอวชิรบารมี
66140วังโมกข์อำเภอวชิรบารมี
66150ทุ่งโพธิ์อำเภอตะพานหิน
66150วังหลุมอำเภอตะพานหิน
66150ทับคล้ออำเภอทับคล้อ
66150ท้ายทุ่งอำเภอทับคล้อ
66160สากเหล็กอำเภอสากเหล็ก
66160ท่าเยี่ยมอำเภอสากเหล็ก
66160คลองทรายอำเภอสากเหล็ก
66160หนองหญ้าไทรอำเภอสากเหล็ก
66160วังทับไทรอำเภอสากเหล็ก
66170ดงป่าคำอำเภอเมืองพิจิตร
66170หัวดงอำเภอเมืองพิจิตร
66170ดงกลางอำเภอเมืองพิจิตร
66180วังทรายพูนอำเภอวังทรายพูน
66180หนองปลาไหลอำเภอวังทรายพูน
66180หนองพระอำเภอวังทรายพูน
66180หนองปล้องอำเภอวังทรายพูน
66190โพธิ์ประทับช้างอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190ไผ่ท่าโพอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190วังจิกอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190ไผ่รอบอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190ดงเสือเหลืองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190เนินสว่างอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66190ทุ่งใหญ่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
66210วังตะกูอำเภอบางมูลนาก
66210วังงิ้วใต้อำเภอดงเจริญ
66210วังงิ้วอำเภอดงเจริญ
66210ห้วยร่วมอำเภอดงเจริญ
66210ห้วยพุกอำเภอดงเจริญ
66210สำนักขุนเณรอำเภอดงเจริญ
66220กำแพงดินอำเภอสามง่าม
66220หนองหลุมอำเภอวชิรบารมี
66230เขาทรายอำเภอทับคล้อ
66230เขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดพิจิตร