รหัสไปรษณีย์ ตำบลแพรกษา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
10280แพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ