รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครสวรรค์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
60000ปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000กลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000เกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000แควใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์
60000ตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000นครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000นครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000บางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000บางม่วงอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000บ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์
60000บ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000พระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000วัดไทรอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000หนองปลิงอำเภอเมืองนครสวรรค์
60000บึงเสนาทอำเภอเมืองนครสวรรค์
60110หนองบัวอำเภอหนองบัว
60110หนองกลับอำเภอหนองบัว
60110ธารทหารอำเภอหนองบัว
60110ห้วยร่วมอำเภอหนองบัว
60110ห้วยถั่วใต้อำเภอหนองบัว
60110ห้วยถั่วเหนืออำเภอหนองบัว
60110ห้วยใหญ่อำเภอหนองบัว
60110ทุ่งทองอำเภอหนองบัว
60110วังบ่ออำเภอหนองบัว
60120ชุมแสงอำเภอชุมแสง
60120พิกุลอำเภอชุมแสง
60120เกยไชยอำเภอชุมแสง
60120ท่าไม้อำเภอชุมแสง
60120บางเคียนอำเภอชุมแสง
60120หนองกระเจาอำเภอชุมแสง
60120โคกหม้ออำเภอชุมแสง
60120ไผ่สิงห์อำเภอชุมแสง
60120ฆะมังอำเภอชุมแสง
60130พยุหะอำเภอพยุหะคีรี
60130เนินมะกอกอำเภอพยุหะคีรี
60130นิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรี
60130ม่วงหักอำเภอพยุหะคีรี
60130ยางขาวอำเภอพยุหะคีรี
60130ย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรี
60130เขาทองอำเภอพยุหะคีรี
60130ท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหะคีรี
60130น้ำทรงอำเภอพยุหะคีรี
60130เขากะลาอำเภอพยุหะคีรี
60130สระทะเลอำเภอพยุหะคีรี
60140ตาคลีอำเภอตาคลี
60140หัวหวายอำเภอตาคลี
60140หนองโพอำเภอตาคลี
60140หนองหม้ออำเภอตาคลี
60150ชุมตาบงอำเภอชุมตาบง
60150ปางสวรรค์อำเภอชุมตาบง
60150ลาดยาวอำเภอลาดยาว
60150ห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาว
60150วังม้าอำเภอลาดยาว
60150วังเมืองอำเภอลาดยาว
60150สร้อยละครอำเภอลาดยาว
60150มาบแกอำเภอลาดยาว
60150หนองยาวอำเภอลาดยาว
60150หนองนมวัวอำเภอลาดยาว
60150บ้านไร่อำเภอลาดยาว
60150เนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาว
60150ศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาว
60150สระแก้วอำเภอลาดยาว
60150แม่วงก์อำเภอแม่วงก์
60150แม่เล่ย์อำเภอแม่วงก์
60150วังซ่านอำเภอแม่วงก์
60150เขาชนกันอำเภอแม่วงก์
60150แม่เปินอำเภอแม่เปิน
60160ท่าตะโกอำเภอท่าตะโก
60160พนมรอกอำเภอท่าตะโก
60160หัวถนนอำเภอท่าตะโก
60160สายลำโพงอำเภอท่าตะโก
60160วังมหากรอำเภอท่าตะโก
60160ดอนคาอำเภอท่าตะโก
60160ทำนบอำเภอท่าตะโก
60160วังใหญ่อำเภอท่าตะโก
60160พนมเศษอำเภอท่าตะโก
60160หนองหลวงอำเภอท่าตะโก
60170โกรกพระอำเภอโกรกพระ
60170ยางตาลอำเภอโกรกพระ
60170บางมะฝ่ออำเภอโกรกพระ
60170บางประมุงอำเภอโกรกพระ
60170นากลางอำเภอโกรกพระ
60170ศาลาแดงอำเภอโกรกพระ
60170เนินกว้าวอำเภอโกรกพระ
60170เนินศาลาอำเภอโกรกพระ
60170หาดสูงอำเภอโกรกพระ
60180ท่างิ้วอำเภอบรรพตพิสัย
60180บางตาหงายอำเภอบรรพตพิสัย
60180หูกวางอำเภอบรรพตพิสัย
60180อ่างทองอำเภอบรรพตพิสัย
60180บ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัย
60180บางแก้วอำเภอบรรพตพิสัย
60180ตาขีดอำเภอบรรพตพิสัย
60180ตาสังอำเภอบรรพตพิสัย
60180ด่านช้างอำเภอบรรพตพิสัย
60180หนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย
60180หนองตางูอำเภอบรรพตพิสัย
60180บึงปลาทูอำเภอบรรพตพิสัย
60180เจริญผลอำเภอบรรพตพิสัย
60190ตากฟ้าอำเภอตากฟ้า
60190ลำพยนต์อำเภอตากฟ้า
60190สุขสำราญอำเภอตากฟ้า
60190หนองพิกุลอำเภอตากฟ้า
60190พุนกยูงอำเภอตากฟ้า
60190อุดมธัญญาอำเภอตากฟ้า
60190เขาชายธงอำเภอตากฟ้า
60210ช่องแคอำเภอตาคลี
60210ห้วยหอมอำเภอตาคลี
60210สร้อยทองอำเภอตาคลี
60210พรหมนิมิตอำเภอตาคลี
60220โคกเดื่ออำเภอไพศาลี
60220สำโรงชัยอำเภอไพศาลี
60220วังน้ำลัดอำเภอไพศาลี
60220ตะคร้ออำเภอไพศาลี
60220โพธิ์ประสาทอำเภอไพศาลี
60220วังข่อยอำเภอไพศาลี
60220นาขอมอำเภอไพศาลี
60220ไพศาลีอำเภอไพศาลี
60230มหาโพธิอำเภอเก้าเลี้ยว
60230เก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยว
60230หนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยว
60230เขาดินอำเภอเก้าเลี้ยว
60230หัวดงอำเภอเก้าเลี้ยว
60240หนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์
60240หนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์
60250ทับกฤชอำเภอชุมแสง
60250พันลานอำเภอชุมแสง
60250ทับกฤชใต้อำเภอชุมแสง
60260จันเสนอำเภอตาคลี
60260ลาดทิพรสอำเภอตาคลี

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดนครสวรรค์