รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพะเยา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพะเยา ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56000เวียงอำเภอเมืองพะเยา
56000แม่ต๋ำอำเภอเมืองพะเยา
56000แม่นาเรืออำเภอเมืองพะเยา
56000บ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยา
56000บ้านต๊ำอำเภอเมืองพะเยา
56000บ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา
56000แม่ปืมอำเภอเมืองพะเยา
56000แม่กาอำเภอเมืองพะเยา
56000บ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยา
56000จำป่าหวายอำเภอเมืองพะเยา
56000ท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยา
56000แม่ใสอำเภอเมืองพะเยา
56000บ้านสางอำเภอเมืองพะเยา
56000ท่าจำปีอำเภอเมืองพะเยา
56000สันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยา
56000ห้วยแก้วอำเภอภูกามยาว
56000ดงเจนอำเภอภูกามยาว
56000แม่อิงอำเภอภูกามยาว
56110หย่วนอำเภอเชียงคำ
56110น้ำแวนอำเภอเชียงคำ
56110เวียงอำเภอเชียงคำ
56110ฝายกวางอำเภอเชียงคำ
56110เจดีย์คำอำเภอเชียงคำ
56110ร่มเย็นอำเภอเชียงคำ
56110เชียงบานอำเภอเชียงคำ
56110แม่ลาวอำเภอเชียงคำ
56110อ่างทองอำเภอเชียงคำ
56110ทุ่งผาสุขอำเภอเชียงคำ
56110ภูซางอำเภอภูซาง
56110ป่าสักอำเภอภูซาง
56110ทุ่งกล้วยอำเภอภูซาง
56110เชียงแรงอำเภอภูซาง
56110สบบงอำเภอภูซาง
56120ดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้
56120ดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้
56120บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้
56120บ้านปินอำเภอดอกคำใต้
56120ห้วยลานอำเภอดอกคำใต้
56120สันโค้งอำเภอดอกคำใต้
56120ป่าซางอำเภอดอกคำใต้
56120หนองหล่มอำเภอดอกคำใต้
56120ดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้
56120บุญเกิดอำเภอดอกคำใต้
56120สว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้
56120คือเวียงอำเภอดอกคำใต้
56130แม่ใจอำเภอแม่ใจ
56130ศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ
56130แม่สุกอำเภอแม่ใจ
56130ป่าแฝกอำเภอแม่ใจ
56130บ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ
56130เจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจ
56140ปงอำเภอปง
56140ควรอำเภอปง
56140ออยอำเภอปง
56140งิมอำเภอปง
56140ผาช้างน้อยอำเภอปง
56140นาปรังอำเภอปง
56140ขุนควรอำเภอปง
56150ห้วยข้าวก่ำอำเภอจุน
56150จุนอำเภอจุน
56150ลออำเภอจุน
56150หงส์หินอำเภอจุน
56150ทุ่งรวงทองอำเภอจุน
56150ห้วยยางขามอำเภอจุน
56150พระธาตุขิงแกงอำเภอจุน
56160เชียงม่วนอำเภอเชียงม่วน
56160บ้านมางอำเภอเชียงม่วน
56160สระอำเภอเชียงม่วน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดพะเยา