รหัสไปรษณีย์ 56000 แม่ปืม

รหัสไปรษณีย์ 56000 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน