รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำพูน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำพูน ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
51000ในเมืองอำเภอเมืองลำพูน
51000เหมืองง่าอำเภอเมืองลำพูน
51000ประตูป่าอำเภอเมืองลำพูน
51000ริมปิงอำเภอเมืองลำพูน
51000ต้นธงอำเภอเมืองลำพูน
51000บ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูน
51000เหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน
51000ป่าสักอำเภอเมืองลำพูน
51000เวียงยองอำเภอเมืองลำพูน
51000บ้านกลางอำเภอเมืองลำพูน
51000มะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูน
51000ศรีบัวบานอำเภอเมืองลำพูน
51000หนองหนามอำเภอเมืองลำพูน
51110ลี้อำเภอลี้
51110แม่ตืนอำเภอลี้
51110นาทรายอำเภอลี้
51110ดงดำอำเภอลี้
51110ก้ออำเภอลี้
51110แม่ลานอำเภอลี้
51110ป่าไผ่อำเภอลี้
51110ศรีวิชัยอำเภอลี้
51120ปากบ่องอำเภอป่าซาง
51120ป่าซางอำเภอป่าซาง
51120แม่แรงอำเภอป่าซาง
51120ม่วงน้อยอำเภอป่าซาง
51120บ้านเรือนอำเภอป่าซาง
51120มะกอกอำเภอป่าซาง
51120ท่าตุ้มอำเภอป่าซาง
51120น้ำดิบอำเภอป่าซาง
51120นครเจดีย์อำเภอป่าซาง
51120หนองล่องอำเภอเวียงหนองล่อง
51120หนองยวงอำเภอเวียงหนองล่อง
51120วังผางอำเภอเวียงหนองล่อง
51130บ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่ง
51130ป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่ง
51130เหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่ง
51130ศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่ง
51130หนองปลาสะวายอำเภอบ้านโฮ่ง
51140ทาปลาดุกอำเภอแม่ทา
51140ทาสบเส้าอำเภอแม่ทา
51150อุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน
51150หนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูน
51160ทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง
51160บ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้าง
51160ตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้าง
51170ทากาศอำเภอแม่ทา
51170ทาขุมเงินอำเภอแม่ทา
51170ทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทา
51170ทาแม่ลอบอำเภอแม่ทา
51180บ้านธิอำเภอบ้านธิ
51180ห้วยยาบอำเภอบ้านธิ