รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56000บ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยา