รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
50000วัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่
50000หนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
50000ท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่
50000หนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่
50000ฟ้าฮ่ามอำเภอเมืองเชียงใหม่
50100หายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่
50100ช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
50100แม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่
50100ป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่
50110เวียงอำเภอฝาง
50110ม่อนปิ่นอำเภอฝาง
50110แม่สูนอำเภอฝาง
50110สันทรายอำเภอฝาง
50110แม่คะอำเภอฝาง
50110โป่งน้ำร้อนอำเภอฝาง
50120ยุหว่าอำเภอสันป่าตอง
50120สันกลางอำเภอสันป่าตอง
50120ท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตอง
50120มะขามหลวงอำเภอสันป่าตอง
50120แม่ก๊าอำเภอสันป่าตอง
50120บ้านแมอำเภอสันป่าตอง
50120บ้านกลางอำเภอสันป่าตอง
50120ทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตอง
50120ทุ่งต้อมอำเภอสันป่าตอง
50120น้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตอง
50120มะขุนหวานอำเภอสันป่าตอง
50130ทาเหนืออำเภอแม่ออน
50130สันกำแพงอำเภอสันกำแพง
50130ทรายมูลอำเภอสันกำแพง
50130ร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพง
50130บวกค้างอำเภอสันกำแพง
50130แช่ช้างอำเภอสันกำแพง
50130ออนใต้อำเภอสันกำแพง
50130แม่ปูคาอำเภอสันกำแพง
50130ห้วยทรายอำเภอสันกำแพง
50130ต้นเปาอำเภอสันกำแพง
50130สันกลางอำเภอสันกำแพง
50130ออนเหนืออำเภอแม่ออน
50130ออนกลางอำเภอแม่ออน
50130บ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออน
50130ห้วยแก้วอำเภอแม่ออน
50130แม่ทาอำเภอแม่ออน
50140ยางเนิ้งอำเภอสารภี
50140สารภีอำเภอสารภี
50140ชมภูอำเภอสารภี
50140ไชยสถานอำเภอสารภี
50140ขัวมุงอำเภอสารภี
50140หนองแฝกอำเภอสารภี
50140หนองผึ้งอำเภอสารภี
50140ท่ากว้างอำเภอสารภี
50140ดอนแก้วอำเภอสารภี
50140ท่าวังตาลอำเภอสารภี
50140สันทรายอำเภอสารภี
50140ป่าบงอำเภอสารภี
50150สันมหาพนอำเภอแม่แตง
50150แม่แตงอำเภอแม่แตง
50150ขี้เหล็กอำเภอแม่แตง
50150ช่อแลอำเภอแม่แตง
50150แม่หอพระอำเภอแม่แตง
50150สบเปิงอำเภอแม่แตง
50150บ้านเป้าอำเภอแม่แตง
50150ป่าแป๋อำเภอแม่แตง
50150เมืองก๋ายอำเภอแม่แตง
50150บ้านช้างอำเภอแม่แตง
50150กื้ดช้างอำเภอแม่แตง
50150อินทขิลอำเภอแม่แตง
50160ดอยหล่ออำเภอดอยหล่อ
50160สองแควอำเภอดอยหล่อ
50160ยางครามอำเภอดอยหล่อ
50160สันติสุขอำเภอดอยหล่อ
50160บ้านหลวงอำเภอจอมทอง
50160ข่วงเปาอำเภอจอมทอง
50160สบเตี๊ยะอำเภอจอมทอง
50160ดอยแก้วอำเภอจอมทอง
50170เชียงดาวอำเภอเชียงดาว
50170เมืองนะอำเภอเชียงดาว
50170เมืองงายอำเภอเชียงดาว
50170แม่นะอำเภอเชียงดาว
50170เมืองคองอำเภอเชียงดาว
50170ปิงโค้งอำเภอเชียงดาว
50170ทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาว
50180ริมใต้อำเภอแม่ริม
50180ริมเหนืออำเภอแม่ริม
50180สันโป่งอำเภอแม่ริม
50180ขี้เหล็กอำเภอแม่ริม
50180ห้วยทรายอำเภอแม่ริม
50180แม่แรมอำเภอแม่ริม
50180โป่งแยงอำเภอแม่ริม
50180แม่สาอำเภอแม่ริม
50180ดอนแก้วอำเภอแม่ริม
50180เหมืองแก้วอำเภอแม่ริม
50190เวียงอำเภอพร้าว
50190ทุ่งหลวงอำเภอพร้าว
50190ป่าตุ้มอำเภอพร้าว
50190ป่าไหน่อำเภอพร้าว
50190สันทรายอำเภอพร้าว
50190บ้านโป่งอำเภอพร้าว
50190น้ำแพร่อำเภอพร้าว
50190เขื่อนผากอำเภอพร้าว
50190แม่แวนอำเภอพร้าว
50190แม่ปั๋งอำเภอพร้าว
50190โหล่งขอดอำเภอพร้าว
50200ศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
50200พระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่
50200สุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
50210สันทรายหลวงอำเภอสันทราย
50210สันทรายน้อยอำเภอสันทราย
50210สันพระเนตรอำเภอสันทราย
50210สันนาเม็งอำเภอสันทราย
50210สันป่าเปาอำเภอสันทราย
50210หนองแหย่งอำเภอสันทราย
50210หนองจ๊อมอำเภอสันทราย
50210เมืองเล็นอำเภอสันทราย
50210ป่าไผ่อำเภอสันทราย
50220เชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
50220สันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด
50220ลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด
50220ป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ด
50220สง่าบ้านอำเภอดอยสะเก็ด
50220ป่าลานอำเภอดอยสะเก็ด
50220ตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ด
50220สำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ด
50220แม่คืออำเภอดอยสะเก็ด
50220ตลาดใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด
50220แม่ฮ้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ด
50220แม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ด
50220ป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด
50220เทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ด
50230หางดงอำเภอหางดง
50230หนองแก๋วอำเภอหางดง
50230หารแก้วอำเภอหางดง
50230ขุนคงอำเภอหางดง
50230สบแม่ข่าอำเภอหางดง
50230บ้านแหวนอำเภอหางดง
50230สันผักหวานอำเภอหางดง
50230หนองควายอำเภอหางดง
50230บ้านปงอำเภอหางดง
50230น้ำแพร่อำเภอหางดง
50240บ้านแปะอำเภอจอมทอง
50240แม่สอยอำเภอจอมทอง
50240หางดงอำเภอฮอด
50240ฮอดอำเภอฮอด
50240บ้านตาลอำเภอฮอด
50240บ่อหลวงอำเภอฮอด
50240บ่อสลีอำเภอฮอด
50240นาคอเรืออำเภอฮอด
50250สะเมิงใต้อำเภอสะเมิง
50250สะเมิงเหนืออำเภอสะเมิง
50250แม่สาบอำเภอสะเมิง
50250บ่อแก้วอำเภอสะเมิง
50250ยั้งเมินอำเภอสะเมิง
50260ดอยเต่าอำเภอดอยเต่า
50260ท่าเดื่ออำเภอดอยเต่า
50260มืดกาอำเภอดอยเต่า
50260บ้านแอ่นอำเภอดอยเต่า
50260บงตันอำเภอดอยเต่า
50260โปงทุ่งอำเภอดอยเต่า
50270ช่างเคิ่งอำเภอแม่แจ่ม
50270ท่าผาอำเภอแม่แจ่ม
50270บ้านทับอำเภอแม่แจ่ม
50270แม่ศึกอำเภอแม่แจ่ม
50270แม่นาจรอำเภอแม่แจ่ม
50270ปางหินฝนอำเภอแม่แจ่ม
50270กองแขกอำเภอแม่แจ่ม
50280แม่อายอำเภอแม่อาย
50280แม่สาวอำเภอแม่อาย
50280สันต้นหมื้ออำเภอแม่อาย
50280แม่นาวางอำเภอแม่อาย
50280ท่าตอนอำเภอแม่อาย
50280บ้านหลวงอำเภอแม่อาย
50280มะลิกาอำเภอแม่อาย
50290หนองหารอำเภอสันทราย
50290แม่แฝกอำเภอสันทราย
50290แม่แฝกใหม่อำเภอสันทราย
50300ช้างม่อยอำเภอเมืองเชียงใหม่
50300ช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
50300ป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่
50300สันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่
50310อมก๋อยอำเภออมก๋อย
50310ยางเปียงอำเภออมก๋อย
50310แม่ตื่นอำเภออมก๋อย
50310ม่อนจองอำเภออมก๋อย
50310สบโขงอำเภออมก๋อย
50310นาเกียนอำเภออมก๋อย
50320แม่งอนอำเภอฝาง
50320แม่ข่าอำเภอฝาง
50320ปงตำอำเภอไชยปราการ
50320ศรีดงเย็นอำเภอไชยปราการ
50320แม่ทะลบอำเภอไชยปราการ
50320หนองบัวอำเภอไชยปราการ
50330สันป่ายางอำเภอแม่แตง
50330สะลวงอำเภอแม่ริม
50340หนองตองอำเภอหางดง
50350เมืองแหงอำเภอเวียงแหง
50350เปียงหลวงอำเภอเวียงแหง
50350แสนไหอำเภอเวียงแหง
50360บ้านกาดอำเภอแม่วาง
50360ทุ่งปี๊อำเภอแม่วาง
50360ทุ่งรวงทองอำเภอแม่วาง
50360แม่วินอำเภอแม่วาง
50360ดอนเปาอำเภอแม่วาง
58130บ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา
58130แม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนา
58130แจ่มหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนา

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดเชียงใหม่