รหัสไปรษณีย์ ตำบลเจดีย์คำ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเจดีย์คำ จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56110เจดีย์คำอำเภอเชียงคำ