รหัสไปรษณีย์ 56140 นาปรัง

รหัสไปรษณีย์ 56140 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1นาปรัง56140
2บุญยืน56140
3หมุ้น56140
4ดอนแก้ว56140
5บ่อค้าง56140
6ห้วยแม่แดง56140
7หนองท่าควาย56140
8ห้วยคอกหมู56140
9แสนสุข56140