รหัสไปรษณีย์ 56120 บ้านปิน

รหัสไปรษณีย์ 56120 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1สบจ้อม56120
2งิ้วงก56120
3ปินใต้56120
4ปินเหนือ56120
5งิ้วงาม56120
6ม่อนผาคำ56120
7บานเย็น56120
8ปินพัฒนา56120
9ปงเสด็จ56120
10สันติพัฒนา56120