รหัสไปรษณีย์ 56130 แม่สุก

รหัสไปรษณีย์ 56130 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน