รหัสไปรษณีย์ จังหวัดแพร่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดแพร่ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
54000เวียงทองอำเภอสูงเม่น
54000ในเวียงอำเภอเมืองแพร่
54000นาจักรอำเภอเมืองแพร่
54000น้ำชำอำเภอเมืองแพร่
54000ป่าแดงอำเภอเมืองแพร่
54000ทุ่งโฮ้งอำเภอเมืองแพร่
54000เหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่
54000วังธงอำเภอเมืองแพร่
54000แม่หล่ายอำเภอเมืองแพร่
54000ห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่
54000ป่าแมตอำเภอเมืองแพร่
54000บ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่
54000สวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่
54000วังหงส์อำเภอเมืองแพร่
54000แม่คำมีอำเภอเมืองแพร่
54000ทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่
54000ท่าข้ามอำเภอเมืองแพร่
54000แม่ยมอำเภอเมืองแพร่
54000ช่อแฮอำเภอเมืองแพร่
54000ร่องฟองอำเภอเมืองแพร่
54000กาญจนาอำเภอเมืองแพร่
54110เด่นชัยอำเภอเด่นชัย
54110แม่จั๊วะอำเภอเด่นชัย
54110ไทรย้อยอำเภอเด่นชัย
54110ห้วยไร่อำเภอเด่นชัย
54110ปงป่าหวายอำเภอเด่นชัย
54120บ้านหนุนอำเภอสอง
54120บ้านกลางอำเภอสอง
54120ห้วยหม้ายอำเภอสอง
54120เตาปูนอำเภอสอง
54120หัวเมืองอำเภอสอง
54120สะเอียบอำเภอสอง
54120แดนชุมพลอำเภอสอง
54120ทุ่งน้าวอำเภอสอง
54130สูงเม่นอำเภอสูงเม่น
54130น้ำชำอำเภอสูงเม่น
54130หัวฝายอำเภอสูงเม่น
54130ดอนมูลอำเภอสูงเม่น
54130บ้านเหล่าอำเภอสูงเม่น
54130บ้านกวางอำเภอสูงเม่น
54130บ้านปงอำเภอสูงเม่น
54130บ้านกาศอำเภอสูงเม่น
54130ร่องกาศอำเภอสูงเม่น
54130สบสายอำเภอสูงเม่น
54130พระหลวงอำเภอสูงเม่น
54140แม่ยางร้องอำเภอร้องกวาง
54140ร้องกวางอำเภอร้องกวาง
54140ร้องเข็มอำเภอร้องกวาง
54140น้ำเลาอำเภอร้องกวาง
54140บ้านเวียงอำเภอร้องกวาง
54140ทุ่งศรีอำเภอร้องกวาง
54140แม่ยางตาลอำเภอร้องกวาง
54140แม่ยางฮ่ออำเภอร้องกวาง
54140ไผ่โทนอำเภอร้องกวาง
54140ห้วยโรงอำเภอร้องกวาง
54140แม่ทรายอำเภอร้องกวาง
54150ห้วยอ้ออำเภอลอง
54150บ้านปินอำเภอลอง
54150ต้าผามอกอำเภอลอง
54150เวียงต้าอำเภอลอง
54150ปากกางอำเภอลอง
54150หัวทุ่งอำเภอลอง
54150ทุ่งแล้งอำเภอลอง
54150บ่อเหล็กลองอำเภอลอง
54150แม่ปานอำเภอลอง
54160วังชิ้นอำเภอวังชิ้น
54160สรอยอำเภอวังชิ้น
54160แม่ป้ากอำเภอวังชิ้น
54160นาพูนอำเภอวังชิ้น
54160แม่พุงอำเภอวังชิ้น
54160ป่าสักอำเภอวังชิ้น
54160แม่เกิ๋งอำเภอวังชิ้น
54170แม่คำมีอำเภอหนองม่วงไข่
54170หนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่
54170น้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่
54170วังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่
54170ตำหนักธรรมอำเภอหนองม่วงไข่
54170ทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดแพร่