รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
57000โป่งแพร่อำเภอแม่ลาว
57000เวียงอำเภอเมืองเชียงราย
57000รอบเวียงอำเภอเมืองเชียงราย
57000สันทรายอำเภอเมืองเชียงราย
57000แม่กรณ์อำเภอเมืองเชียงราย
57000ห้วยชมภูอำเภอเมืองเชียงราย
57000ห้วยสักอำเภอเมืองเชียงราย
57000ดอยลานอำเภอเมืองเชียงราย
57000ป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย
57000ท่าสายอำเภอเมืองเชียงราย
57000ดอยฮางอำเภอเมืองเชียงราย
57100บ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย
57100นางแลอำเภอเมืองเชียงราย
57100แม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงราย
57100แม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย
57100ริมกกอำเภอเมืองเชียงราย
57100ท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย
57110แม่จันอำเภอแม่จัน
57110ป่าซางอำเภอแม่จัน
57110สันทรายอำเภอแม่จัน
57110ท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จัน
57110ป่าตึงอำเภอแม่จัน
57110ศรีค้ำอำเภอแม่จัน
57110จอมสวรรค์อำเภอแม่จัน
57110แม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง
57110แม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวง
57110ปงน้อยอำเภอดอยหลวง
57110โชคชัยอำเภอดอยหลวง
57110หนองป่าก่ออำเภอดอยหลวง
57120สันติสุขอำเภอพาน
57120ดอยงามอำเภอพาน
57120หัวง้มอำเภอพาน
57120เจริญเมืองอำเภอพาน
57120ป่าหุ่งอำเภอพาน
57120ม่วงคำอำเภอพาน
57120ทรายขาวอำเภอพาน
57120สันกลางอำเภอพาน
57120เมืองพานอำเภอพาน
57120เวียงห้าวอำเภอพาน
57120สันมะเค็ดอำเภอพาน
57120แม่อ้ออำเภอพาน
57130แม่สายอำเภอแม่สาย
57130เกาะช้างอำเภอแม่สาย
57130โป่งผาอำเภอแม่สาย
57130ศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย
57130เวียงพางคำอำเภอแม่สาย
57130โป่งงามอำเภอแม่สาย
57140เวียงอำเภอเชียงของ
57140สถานอำเภอเชียงของ
57140ครึ่งอำเภอเชียงของ
57140บุญเรืองอำเภอเชียงของ
57140ห้วยซ้ออำเภอเชียงของ
57140ศรีดอนชัยอำเภอเชียงของ
57140ริมโขงอำเภอเชียงของ
57150เวียงอำเภอเชียงแสน
57150ป่าสักอำเภอเชียงแสน
57150บ้านแซวอำเภอเชียงแสน
57150ศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสน
57150แม่เงินอำเภอเชียงแสน
57150โยนกอำเภอเชียงแสน
57160เวียงอำเภอเทิง
57160งิ้วอำเภอเทิง
57160ตับเต่าอำเภอเทิง
57160หงาวอำเภอเทิง
57160สันทรายงามอำเภอเทิง
57170สันสลีอำเภอเวียงป่าเป้า
57170เวียงอำเภอเวียงป่าเป้า
57170บ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้า
57170ป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้า
57180แม่สรวยอำเภอแม่สรวย
57180ป่าแดดอำเภอแม่สรวย
57180แม่พริกอำเภอแม่สรวย
57180ศรีถ้อยอำเภอแม่สรวย
57180ท่าก๊ออำเภอแม่สรวย
57180วาวีอำเภอแม่สรวย
57180เจดีย์หลวงอำเภอแม่สรวย
57190ป่าแดดอำเภอป่าแดด
57190ป่าแงะอำเภอป่าแดด
57190สันมะค่าอำเภอป่าแดด
57190โรงช้างอำเภอป่าแดด
57190ศรีโพธิ์เงินอำเภอป่าแดด
57210เวียงชัยอำเภอเวียงชัย
57210ผางามอำเภอเวียงชัย
57210เวียงเหนืออำเภอเวียงชัย
57210ดอนศิลาอำเภอเวียงชัย
57210เมืองชุมอำเภอเวียงชัย
57220ห้วยไคร้อำเภอแม่สาย
57220บ้านด้ายอำเภอแม่สาย
57230ปล้องอำเภอเทิง
57230แม่ลอยอำเภอเทิง
57230เชียงเคี่ยนอำเภอเทิง
57230ศรีดอนไชยอำเภอเทิง
57230หนองแรดอำเภอเทิง
57240แม่คำอำเภอแม่จัน
57240แม่ไร่อำเภอแม่จัน
57240เทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง
57240แม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง
57250ดงมะดะอำเภอแม่ลาว
57250จอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาว
57250บัวสลีอำเภอแม่ลาว
57250ป่าก่อดำอำเภอแม่ลาว
57250ธารทองอำเภอพาน
57260เวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้า
57260แม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้า
57260แม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้า
57270จันจว้าอำเภอแม่จัน
57270จันจว้าใต้อำเภอแม่จัน
57280แม่เย็นอำเภอพาน
57280ทานตะวันอำเภอพาน
57290แม่เปาอำเภอพญาเม็งราย
57290แม่ต๋ำอำเภอพญาเม็งราย
57290ไม้ยาอำเภอพญาเม็งราย
57290เม็งรายอำเภอพญาเม็งราย
57290ตาดควันอำเภอพญาเม็งราย
57310ม่วงยายอำเภอเวียงแก่น
57310ปออำเภอเวียงแก่น
57310หล่ายงาวอำเภอเวียงแก่น
57310ท่าข้ามอำเภอเวียงแก่น
57340ต้าอำเภอขุนตาล
57340ป่าตาลอำเภอขุนตาล
57340ยางฮอมอำเภอขุนตาล
57350ทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง
57350ดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
57350ป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดเชียงราย