รหัสไปรษณีย์ จังหวัดน่าน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดน่าน ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
55000ในเวียงอำเภอเมืองน่าน
55000บ่ออำเภอเมืองน่าน
55000ผาสิงห์อำเภอเมืองน่าน
55000ไชยสถานอำเภอเมืองน่าน
55000ถืมตองอำเภอเมืองน่าน
55000เรืองอำเภอเมืองน่าน
55000นาซาวอำเภอเมืองน่าน
55000ดู่ใต้อำเภอเมืองน่าน
55000กองควายอำเภอเมืองน่าน
55000บ่อสวกอำเภอเมืองน่าน
55000สะเนียนอำเภอเมืองน่าน
55000ม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียง
55000นาปังอำเภอภูเพียง
55000น้ำแก่นอำเภอภูเพียง
55000น้ำเกี๋ยนอำเภอภูเพียง
55000เมืองจังอำเภอภูเพียง
55000ท่าน้าวอำเภอภูเพียง
55000ฝายแก้วอำเภอภูเพียง
55110กลางเวียงอำเภอเวียงสา
55110ขึ่งอำเภอเวียงสา
55110ไหล่น่านอำเภอเวียงสา
55110ตาลชุมอำเภอเวียงสา
55110นาเหลืองอำเภอเวียงสา
55110ส้านอำเภอเวียงสา
55110น้ำมวบอำเภอเวียงสา
55110น้ำปั้วอำเภอเวียงสา
55110ยาบหัวนาอำเภอเวียงสา
55110ปงสนุกอำเภอเวียงสา
55110อ่ายนาไลยอำเภอเวียงสา
55110ส้านนาหนองใหม่อำเภอเวียงสา
55110แม่ขะนิงอำเภอเวียงสา
55110แม่สาครอำเภอเวียงสา
55110จอมจันทร์อำเภอเวียงสา
55110แม่สาอำเภอเวียงสา
55110ทุ่งศรีทองอำเภอเวียงสา
55120ปัวอำเภอปัว
55120แงงอำเภอปัว
55120สถานอำเภอปัว
55120ศิลาแลงอำเภอปัว
55120ศิลาเพชรอำเภอปัว
55120อวนอำเภอปัว
55120ไชยวัฒนาอำเภอปัว
55120เจดีย์ชัยอำเภอปัว
55120ภูคาอำเภอปัว
55120สกาดอำเภอปัว
55120ป่ากลางอำเภอปัว
55120วรนครอำเภอปัว
55130ปอนอำเภอทุ่งช้าง
55130งอบอำเภอทุ่งช้าง
55130และอำเภอทุ่งช้าง
55130ทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้าง
55130ห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
55140ริมอำเภอท่าวังผา
55140ป่าคาอำเภอท่าวังผา
55140ผาตออำเภอท่าวังผา
55140ยมอำเภอท่าวังผา
55140ตาลชุมอำเภอท่าวังผา
55140ศรีภูมิอำเภอท่าวังผา
55140จอมพระอำเภอท่าวังผา
55140แสนทองอำเภอท่าวังผา
55140ท่าวังผาอำเภอท่าวังผา
55140ผาทองอำเภอท่าวังผา
55150นาน้อยอำเภอนาน้อย
55150เชียงของอำเภอนาน้อย
55150ศรีษะเกษอำเภอนาน้อย
55150สถานอำเภอนาน้อย
55150สันทะอำเภอนาน้อย
55150บัวใหญ่อำเภอนาน้อย
55150น้ำตกอำเภอนาน้อย
55160เชียงกลางอำเภอเชียงกลาง
55160เปืออำเภอเชียงกลาง
55160เชียงคานอำเภอเชียงกลาง
55160พระธาตุอำเภอเชียงกลาง
55160พญาแก้วอำเภอเชียงกลาง
55160พระพุทธบาทอำเภอเชียงกลาง
55160นาไร่หลวงอำเภอสองแคว
55160ชนแดนอำเภอสองแคว
55160ยอดอำเภอสองแคว
55170หนองแดงอำเภอแม่จริม
55170หมอเมืองอำเภอแม่จริม
55170น้ำพางอำเภอแม่จริม
55170น้ำปายอำเภอแม่จริม
55170แม่จริมอำเภอแม่จริม
55180นาทะนุงอำเภอนาหมื่น
55180บ่อแก้วอำเภอนาหมื่น
55180เมืองลีอำเภอนาหมื่น
55180ปิงหลวงอำเภอนาหมื่น
55190บ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวง
55190ป่าคาหลวงอำเภอบ้านหลวง
55190สวดอำเภอบ้านหลวง
55190บ้านพี้อำเภอบ้านหลวง
55210ดู่พงษ์อำเภอสันติสุข
55210ป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข
55210พงษ์อำเภอสันติสุข
55220บ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือ
55220บ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือ
55220ภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือ
55220ดงพญาอำเภอบ่อเกลือ
55220ขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดน่าน