รหัสไปรษณีย์ ตำบลขุนควร

รหัสไปรษณีย์ ตำบลขุนควร จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56140ขุนควรอำเภอปง