รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
53000ท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000ท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000บ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000ป่าเซ่าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000คุ้งตะเภาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000หาดกรวดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000น้ำริดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000งิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000บ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000บ้านด่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000ผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000วังดินอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000แสนตออำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000หาดงิ้วอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000ขุนฝางอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53000ถ้ำฉลองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53110แสนตออำเภอน้ำปาด
53110บ้านฝายอำเภอน้ำปาด
53110เด่นเหล็กอำเภอน้ำปาด
53110น้ำไคร้อำเภอน้ำปาด
53110น้ำไผ่อำเภอน้ำปาด
53110ห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาด
53110ท่าแฝกอำเภอน้ำปาด
53120ในเมืองอำเภอพิชัย
53120ไร่อ้อยอำเภอพิชัย
53120คอรุมอำเภอพิชัย
53120บ้านหม้ออำเภอพิชัย
53120ท่ามะเฟืองอำเภอพิชัย
53120บ้านโคนอำเภอพิชัย
53120พญาแมนอำเภอพิชัย
53120นาอินอำเภอพิชัย
53120นายางอำเภอพิชัย
53130ศรีพนมมาศอำเภอลับแล
53130แม่พูลอำเภอลับแล
53130นานกกกอำเภอลับแล
53130ฝายหลวงอำเภอลับแล
53130ชัยจุมพลอำเภอลับแล
53140วังแดงอำเภอตรอน
53140บ้านแก่งอำเภอตรอน
53140หาดสองแควอำเภอตรอน
53140น้ำอ่างอำเภอตรอน
53140ข่อยสูงอำเภอตรอน
53150ท่าปลาอำเภอท่าปลา
53150จริมอำเภอท่าปลา
53150น้ำหมันอำเภอท่าปลา
53150นางพญาอำเภอท่าปลา
53160ฟากท่าอำเภอฟากท่า
53160สองคอนอำเภอฟากท่า
53160บ้านเสี้ยวอำเภอฟากท่า
53160สองห้องอำเภอฟากท่า
53170วังกะพี้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
53180ม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคก
53180บ้านโคกอำเภอบ้านโคก
53180นาขุมอำเภอบ้านโคก
53180บ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคก
53190หาดล้าอำเภอท่าปลา
53190ผาเลือดอำเภอท่าปลา
53190ร่วมจิตอำเภอท่าปลา
53210ไผ่ล้อมอำเภอลับแล
53210ทุ่งยั้งอำเภอลับแล
53210ด่านแม่คำมันอำเภอลับแล
53220บ้านดาราอำเภอพิชัย
53220ท่าสักอำเภอพิชัย
53230ผักขวงอำเภอทองแสนขัน
53230บ่อทองอำเภอทองแสนขัน
53230ป่าคายอำเภอทองแสนขัน
53230น้ำพี้อำเภอทองแสนขัน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดอุตรดิตถ์