รหัสไปรษณีย์ ตำบลน้ำแวน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลน้ำแวน จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56110น้ำแวนอำเภอเชียงคำ