รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
52000เวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง
52000หัวเวียงอำเภอเมืองลำปาง
52000พระบาทอำเภอเมืองลำปาง
52000กล้วยแพะอำเภอเมืองลำปาง
52000บ้านแลงอำเภอเมืองลำปาง
52000บ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปาง
52000พิชัยอำเภอเมืองลำปาง
52000ทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปาง
52000ต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง
52000นิคมพัฒนาอำเภอเมืองลำปาง
52000บุญนาคพัฒนาอำเภอเมืองลำปาง
52100สวนดอกอำเภอเมืองลำปาง
52100สบตุ๋ยอำเภอเมืองลำปาง
52100ชมพูอำเภอเมืองลำปาง
52100ปงแสนทองอำเภอเมืองลำปาง
52100บ้านเอื้อมอำเภอเมืองลำปาง
52100บ้านเป้าอำเภอเมืองลำปาง
52100บ้านค่าอำเภอเมืองลำปาง
52100บ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง
52110หลวงเหนืออำเภองาว
52110หลวงใต้อำเภองาว
52110บ้านโป่งอำเภองาว
52110บ้านร้องอำเภองาว
52110ปงเตาอำเภองาว
52110นาแกอำเภองาว
52110บ้านอ้อนอำเภองาว
52110บ้านแหงอำเภองาว
52110บ้านหวดอำเภองาว
52110แม่ตีบอำเภองาว
52120แจ้ห่มอำเภอแจ้ห่ม
52120บ้านสาอำเภอแจ้ห่ม
52120ปงดอนอำเภอแจ้ห่ม
52120แม่สุกอำเภอแจ้ห่ม
52120เมืองมายอำเภอแจ้ห่ม
52120ทุ่งผึ้งอำเภอแจ้ห่ม
52120วิเชตนครอำเภอแจ้ห่ม
52130ลำปางหลวงอำเภอเกาะคา
52130นาแก้วอำเภอเกาะคา
52130ไหล่หินอำเภอเกาะคา
52130วังพร้าวอำเภอเกาะคา
52130ศาลาอำเภอเกาะคา
52130เกาะคาอำเภอเกาะคา
52130นาแส่งอำเภอเกาะคา
52130ท่าผาอำเภอเกาะคา
52130ใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคา
52140ทุ่งฮั้วอำเภอวังเหนือ
52140วังเหนืออำเภอวังเหนือ
52140วังใต้อำเภอวังเหนือ
52140ร่องเคาะอำเภอวังเหนือ
52140วังทองอำเภอวังเหนือ
52140วังซ้ายอำเภอวังเหนือ
52140วังแก้วอำเภอวังเหนือ
52140วังทรายคำอำเภอวังเหนือ
52150แม่ทะอำเภอแม่ทะ
52150นาครัวอำเภอแม่ทะ
52150ป่าตันอำเภอแม่ทะ
52150บ้านกิ่วอำเภอแม่ทะ
52150บ้านบอมอำเภอแม่ทะ
52150น้ำโจ้อำเภอแม่ทะ
52150ดอนไฟอำเภอแม่ทะ
52150หัวเสืออำเภอแม่ทะ
52150วังเงินอำเภอแม่ทะ
52150สันดอนแก้วอำเภอแม่ทะ
52160ล้อมแรดอำเภอเถิน
52160แม่ปะอำเภอเถิน
52160แม่มอกอำเภอเถิน
52160เวียงมอกอำเภอเถิน
52160นาโป่งอำเภอเถิน
52160แม่ถอดอำเภอเถิน
52160เถินบุรีอำเภอเถิน
52170สบปราบอำเภอสบปราบ
52170สมัยอำเภอสบปราบ
52170แม่กัวะอำเภอสบปราบ
52170นายางอำเภอสบปราบ
52180แม่พริกอำเภอแม่พริก
52180ผาปังอำเภอแม่พริก
52180แม่ปุอำเภอแม่พริก
52190ห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตร
52190หนองหล่มอำเภอห้างฉัตร
52190เมืองยาวอำเภอห้างฉัตร
52190ปงยางคกอำเภอห้างฉัตร
52190เวียงตาลอำเภอห้างฉัตร
52190แม่สันอำเภอห้างฉัตร
52190วอแก้วอำเภอห้างฉัตร
52210ทุ่งงามอำเภอเสริมงาม
52210เสริมขวาอำเภอเสริมงาม
52210เสริมซ้ายอำเภอเสริมงาม
52210เสริมกลางอำเภอเสริมงาม
52220บ้านดงอำเภอแม่เมาะ
52220นาสักอำเภอแม่เมาะ
52220จางเหนืออำเภอแม่เมาะ
52220แม่เมาะอำเภอแม่เมาะ
52220สบป้าดอำเภอแม่เมาะ
52230แม่วะอำเภอเถิน
52230พระบาทวังตวงอำเภอแม่พริก
52240เมืองปานอำเภอเมืองปาน
52240บ้านขออำเภอเมืองปาน
52240ทุ่งกว๋าวอำเภอเมืองปาน
52240แจ้ซ้อนอำเภอเมืองปาน
52240หัวเมืองอำเภอเมืองปาน

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดลำปาง