รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่กา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
56000แม่กาอำเภอเมืองพะเยา